Na snagu je stupila izmjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo

Nakon četvrte izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo 15. rujna 2022. godine sklopljene su i pete izmjene i dopune spomenutog Kolektivnog ugovora.

Došlo je do promjene tabele „Tarifni stavovi“ gdje se cijela tabela zamjenjuje novom. Iz tabele brišu se vlasnici obrta i druge osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta u grupi XI. poslova.

U nastavku CONFIDA Croatia donosi najvažnije promjene.

Iznos plaće člana uprave i direktora

Za razdoblje rada nakon 1. studenog 2022. godine članovima uprave i direktorima mora se obračunati osnovna bruto plaća u visini najmanje 15.000,00 kuna bez obzira radi li se mikro, malim, srednjim ili velikim poduzetnicima.

U nastavku donosimo promijenjenu Tabelu sa svim grupama poslova i osnovnim plaćama u kunama od 1. studenog 2022. godine.

Grupa složenosti Osnovna plaća u kunama
Po satu Mjesečno
I. grupa poslova podrazumijeva jednostavan rutinski rad koji ne zahtjeva posebno obrazovanje 29,31 5.100,00
II. grupa poslova podrazumijeva manje složene poslove i zadaće, odnosno rad za koji su dovoljna pismena uputstva 31,61 5.500,00
III. grupa poslova podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslova 34,48 6.000,00
IV. a – grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije su obavljanje su potrebne konzultacije u njihovu izvršavanju 37,36 6.500,00
IV. b – grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije obavljanje je potrebna samostalnost u njihovu izvršavanju 40,23 7.000,00
V. a – grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadataka 42,24 7.350,00
VI. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju samostalnost i veći stupanj kreativnosti u njihovu izvršavanju 46,41 8.075,00
VII. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju dodatno poznavanje užeg područja djelovanja uz samostalnost i kreativnost u izvršavanju poslova tih područja 49,28 8.575,00
VIII. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, projektiranje poslova i zadataka 55,03 9.575,00
IX. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, te dodatna specijalistička znanja potrebna za obavljanje tih poslova 57,47 10.000,00
X. grupa poslova podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke s najvećim značajem za vođenje procesa proizvodnje i poslovanja, kreativne poslove zadatke, istraživački rad, itd. 66,09 11.500,00
XI. grupa poslova 86,21 15.000,00
[/fusion_table]

Materijalna prava

Poslodavac prema Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo radnicima mora osigurati:

  • regres u iznosu od 2.000,00 kuna pod uvjetom da radnik u tekućoj godini stječe pravo na puni godišnji odmor
  • božićnicu od 600,00 kuna koja se isplaćuje u prosincu tekuće godine
  • dnevnicu od 150,00 do 200,00 kuna i troškove prijevoza na službenom putu
  • dnevnicu za rad na terenu od 130,00 do 200,00 kuna
  • trošak prijevoza na posao i s posla u visini stvarnih troškova prijevoza javnim prometom
  • nagradu učenicima i studentima na obveznoj praksi od 600,00 do 1.250,00 kuna mjesečno
  • otpremninu u iznosu od 8.000,00 kuna
  • solidarnu pomoć u slučaju smrti radnika u iznosu od najmanje 7.500,00 kuna ili člana obitelji u najmanjem iznosu od 3.000,00 kuna
  • jubilarnu nagradu sukladno uvjetima iz čl. 61.

Pročitajte više: