olakšice i finansijske potpore

COVID-19: Olakšice i finansijske potpore

Sadržaj (najnovije ka najstarijem):

Provedba drugog paketa poreznih mjera 

Zbog izvanredne situacije izazvane koronavirusom, 9. travnja 2020. stupile su na snagu nove odredbe kojima je detaljnije propisana provedba sljedećih mjera:

 • Odgoda obveze PDV;
 • Oslobođenje od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće;
 • PDV na donacije i uvoz; i
 • Rokovi predaje financijskih izvještaja i ostale porezne dokumentacije.
 1. ODGODA OBVEZE PDV

Porezni obveznici kroz ovu mjeru plaćaju PDV obvezu prema naplaćenim izlaznim računima, a pretporez priznaju samo na plaćene ulazne račune. Porezni obveznici s redovitim postupkom oporezivanja na poziciji VIII.2. PDV obrasca iskazuju razliku PDV-a u odnosu na postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Za iskazani iznos, odobrava se odgoda do 31.07.2020. godine. Mogućnost odgode se odnosi na obvezu za PDV za:

 • treći mjesec koja dospijeva 30.04.2020. godine; 
 • četvrti mjesec koja dospijeva 31.05.2020. godine; i
 • za prvo tromjesečje (1-3) koje dospijeva 30.04.2020. godine.

Ako posebne okolnosti potraju duže rok za odgodu se može produžiti još za tri mjeseca, te za drugo tromjesečje (4-6).

 1. OSLOBOĐENJE OD OBVEZE DOPRINOSA ZA SUFINANCIRANE NETO PLAĆE

Poslodavci koji koriste potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta oslobođeni su plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja do iznosa sufinancirane neto plaće:

 • 203,12 HRK za ožujak po radniku; i
 • 250,00 HRK za travanj i svibanj po radniku.

Oslobođenje će provoditi Porezna uprava po službenoj dužnosti.

 1. PDV NA DONACIJE I UVOZ

 • Ukida se plaćanje PDV-a na donacije dobara i usluga potrebnih za borbu proziv COVID-19;
 • Ukida se plaćanje carine i PDV-a za uvoz dobara potrebnih za borbu protiv COVID-19;
 • Uvozni PDV se vodi kao obračunska kategorija;
 1. ROKOVI PREDAJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I OSTALE POREZNE DOKUMENTACIJE

Rok za predaju
Prijava poreza na dobit i pripadajući obrasci i izvješća 30. lipnja 2020.
Financijski izvještaji za statističke potrebe 30. lipnja 2020.
Izjava o neaktivnosti 30. lipnja 2020.
JAVNA OBJAVA
Financijski izvještaji za javnu objavu  31. kolovoza 2020. godine, odnosno 8 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine
Godišnje izvješće (srednji i mali poduzetnici)
Revizijsko izvješće
Odluke
KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
Konsolidirani financijski izvještaji za javnu objavu, godišnje izvješće i revizijsko izvješće  31. listopada 2020. godine, odnosno 10 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine

COVID-19 zajmovi za obrtna sredstva

Uz već postojeće mjere, agencija HAMAG-BICRO aktivirala je i novi financijski instrument COVID-19 zajam za obrtna sredstva s ciljem pomoći gospodarstvu uslijed pandemije korona virusa. Korisnik mora dokazati da je COVID-19 imao negativan utjecaj na njegovo poslovanje, tj. da je poduzetnik u prvom kvartalu 2020. godine ostvario pad prihoda veći od 20% ili to očekuje u narednim kvartalima 2020. godine.

Zajmom je prihvatljivo financirati ulaganja u obrtna sredstva, uključujući PDV. Zajam nije namijenjen za refinanciranje postojećih kreditnih obveza/leasinga, te plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine. Sredstva zajma moraju biti strogo namjenski iskorištena. Krajnji korisnici ne plaćaju naknadu za odobrenje zajma.

Koji su kriteriji za dobivanje zajma?

 • više od 50% privatnog vlasništva,
 • najmanje jedan zaposleni na puno radno vrijeme,
 • društvo nema žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci,
 • društvo nema poteškoća u poslovanju.

 

Koji su uvjeti definirani zajmom?

Naziv programa „COVID-19“ zajam za obrtna sredstva
Ciljana skupina Mali, mikro i srednji subjekti malog gospodarstva
Iznos Do 750.000,00 HRK
Kamatna stopa 0,25%
Rok korištenja Do 6 mjeseci
Poček Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine
Rok otplate Do 5 godina uključujući poček
Instrument osiguranja Zadužnica korisnika zajma

 

Kako se prijaviti za zajam?

Prijave se podnose poštom, elektroničkom poštom, putem sustava za on-line prijavu ili osobno na adrese objavljene na službenim stranicama HAMAG-BICRO-a.

Koju dokumentaciju je potrebno priložiti?

Popis dokumentacije potrebne za prijavu dostupan je na sljedećem linku: https://hamagbicro.hr/wp-content/uploads/2020/04/Popis-dokumentacije-COVID19-zajam-za-OBS.pdf

Koji je rok za podnošenje zahtjeva?

Ovaj Program traje do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Uspostavljen on-line portal Fine za korištenje gospodarskih mjera poslovnih subjekata

Obavještavamo Vas kako je 31. ožujka 2020. FINA uspostavila jedinstveni portal MJERE temeljem kojeg se svi gospodarski subjekti u Republici Hrvatskoj, a čije je poslovanje ugroženo uslijed COVID-19 pandemije, mogu prijaviti za mjere Vlade Republike Hrvatske kako bi očuvali svoju likvidnost i gospodarsku aktivnost.

Spomenute mjere odnose se na sljedeće:

 • Krediti za likvidnost i radni kapital;
 • Odgoda plaćanja; i
 • Reprogram kredita.

Društva čije su aktivnosti u okolnostima epidemije ugrožene ili onemogućene, mogu se prijaviti za gore spomenute mjere.

Prijava kroz portal MJERE ne podrazumijeva automatsko odobrenje kredita podnositeljima zahtjeva. Naime, sustav prikuplja prijave i nakon provjere unesenih podataka šalje podatke iz prijave bankama. Svaka banka povratno kontaktira podnositelja zahtjeva te izravno preuzima daljnji proces odobrenja kredita.

Trenutno je dostupna prijava na mjeru krediti za likvidnost i radni kapital, a uskoro će biti dostupne i prijave na mjere: odgoda kredita i reprogram kredita za gospodarske subjekte.

Prilikom prijave za mjeru „krediti za likvidnost i radni kapital“ podnositelj zahtjeva će trebati:

 • Izvršiti registraciju u sustav;
 • Unijet podatke o subjektu koji je predmet prijave;
 • Odabrati kreditnu instituciju;
 • Ispuniti sljedeće izjave:
 • izjava o procijenjenom smanjenju prihoda u 2020. u odnosu na 2019. godinu;
 • izjava o padu prihoda u prvom kvartalu 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. godine; i
 • procijenjen iznos potrebnih kreditnih sredstava.

U idućih nekoliko dana putem portala će biti omogućen unos i drugih potrebnih podataka nužnih bankama za evaluaciju zahtjeva za sve tri mjere.

Novi paket mjera vlade uslijed pandemije COVID-19

Predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković s današnjim danom najavio je novi paket mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije COVID-19. Očekuje se kako će najavljene mjere biti i usvojene na sutrašnjoj sjednici Vlade te da iste u sklopu saborske procedure neće biti značajno izmijenjene. CONDIFA je pripremila kratak pregled najznačajnijih mjera koje želimo podijeliti s vama.

Potpore za očuvanje radnih mjesta

Mjera koju Vlada predlaže je da se potpora u iznosu od 3.250 HRK za ožujak podigne na 4.000 HRK neto za travanj i svibanj. Također, država će preuzeti teret doprinosa i davanja za taj iznos. Ukupna potpora bi sukladno tome trebala iznositi 5.460 HRK po radniku, pod uvjetom da poslodavci zadrže radnike.

Porezne mjere

Druga mjera je prema poduzećima kojima je rad onemogućen ili otežan.

 • Društva kojima su prihodi manji od 7,5 mil. HRK

Oni koji imaju pad prihoda između 20% – 50% imaju pravo na odgodu plaćanja kao i beskamatno obročno plaćanje. Oni koji imaju pad prihoda veći od 50% biti će u potpunosti oslobođeni plaćanja poreznih obveza.

 • Društva kojima su prihodi veći od 7,5 mil. HRK

Oni koji imaju pad prihoda između 20% – 50% imaju pravo na odgodu plaćanja kao i beskamatno obročno plaćanje. Oni koji imaju pad prihoda veći od 50% oslobađaju se porezne obveze proporcionalno padu prihoda za travanj, svibanj i lipanj.

Primjer: Društvo koje ima pad prihoda u iznosu od 75%, platit će porezne obveze samo za 25% prihoda.

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Obveza plaćanja PDV-a se odgađa sve dok se ne naplate izdani računi. Ova mjera će sada vrijediti za sve poduzetnike.

Od ostalih mjera, predsjednik Vlade je istaknuo kako se predaja financijskih izvještaja za 2019. godinu odgađa na 30. lipnja 2020.

Odgoda plaćanja poreza, doprinosa i članarina za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

(dodatak točki 1 u tabeli ispod)

S današnjim danom, poduzetnici kojima je radi posebnih okolnosti narušena ekonomska ili gospodarska aktivnost mogu podnijeti Zahtjev za odgodom plaćanja poreza hrvatskoj Poreznoj upravi.

Zahtjev se podnosi putem sustava ePorezna ili putem web forme. Na dan podnošenja Zahtjeva, porezni obveznik mora imati:

 • podnesene sve porezne prijave i
 • podmirene sve dospjele obveze.

U Zahtjevu se moraju dokazati pokazatelji nemogućnosti plaćanja poreza. Porezni obveznik mora napisati podatke o padu prometa prethodnog mjeseca za najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili opisati i obrazložiti u bitnome zašto se očekuje pad prometa u narednih tri mjeseca za najmanje od 20%.

Nakon podnošenja Zahtjeva, Porezna uprava će obavijestiti poreznog obveznika da li je njegov Zahtjev usvojen. Prihvatom Zahtjeva, porezni obveznik je i dalje dužan podnositi sve porezne prijave u roku, međutim, Porezna uprava će odgoditi njihovo plaćanje za 3 mjeseca.

Za odgodu svih poreznih obveza (doprinosi, članarine i slično) podnosi se jedan Zahtjev.

Pravo na odgodu poreznih obveza nije moguće postići za PDV za 2 mjesec, a koji dospijeva 31.3.2020. Pravo na odgodu PDV-a imaju samo poduzetnici koji su u prethodnoj godini imali prihode do 7,5 mil. HRK pod uvjetom da porez obračunavaju prema izdanim računima.

Ukoliko po dospijeću prve odgođene obveze porezni obveznik neće moći namiriti poreznu obvezu, moći će podnijeti Zahtjev za obročnu otplatu.

Provedba mjera Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

(dodatak točkama 12 i 30 u tabeli ispod)

Nastavno na epidemiju uzrokovanu virusom COVID-19, HAMAG-BICRO je kao prvu mjeru rasterećenja gospodarstva odlučio obustaviti plaćanja svih zajmova za ruralni razvoj do 31.12.2020. godine bez zaračunavanja zatezne kamate. Obustava plaćanja odnosi se na sve nedospjele obveze (glavnicu i kamatu), dok je prethodna dugovanja potrebno podmiriti. Svim korisnicima zajmova (ESIF i zajmova za ruralni razvoj) će na mail biti poslana obavijest o odgodi otplate i obrazac „Pristanak na odgodu plaćanja“. Svi poduzetnici koji su suglasni s predloženom odgodom otplate trebaju dostavljeni obrazac popuniti, potpisati/pečatiti i skeniran/uslikan dostaviti na mail adresu zajmovi@hamagbicro.hr, kako bi se njihov pristanak evidentirao u sustavu.

S jučerašnjim danom aktivirana je i druga mjera HAMAG-BICRO, a radi se mogućnosti prijave malih i mikro gospodarskih subjekata na ESIF zajam za obrtna sredstva koji omogućava financiranje:

 • pripreme proizvodnje,
 • sirovine i materijala,
 • ostalih proizvodnih troškova,
 • troškova zaposlenih,
 • novo zapošljavanje,
 • zakup poslovnog prostora,
 • režijskih troškova, i
 • općih troškova.

Maksimalni iznos ESIF zajma može biti 25 000 EUR, s počekom od 12 mjeseci, rokom otplate 3 godine uz kamatnu stopu od 0,5% – 1,0% (ovisno o indeksu razvijenosti).

Popis dokumentacije kao i standardizirani obrazac zahtjeva za zajam dostupan je na službenim stranicama HAMAG-BICRO https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/dokumentacija/.

Pregled mjera Vlade za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa

Vlada RH donijela je zaključak kojim se usvajaju 63 mjere radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom korona virusa. Navedene mjere definirane su kao prva faza ovog procesa.

MINISTARSTVO FINANCIJA

1.

Odgoda i/ili obročna otplata javnih davanja.

2.

Beskamatni zajam općinama, gradovima i županijama, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranju (HZZO) i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) do visine poreza na dohodak, prireza i doprinosa čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

3.

Uvođenje moratorija na kreditne obveze klijenata po postojećim plasmanima.

4.

Reprogramiranje postojećih kredita klijentima HBOR-a uz uvođenje počeka u otplati glavnice kredita.

5.

Odobrenje novih kredita za likvidnost gospodarskim subjektima za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja tzv. hladni pogon (izuzev kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama) u suradnji s poslovnim bankama.

6.

Odobravanje garancija (polica osiguranja) poslovnim bankama izvoznika i HBOR-u u okviru garantnog fonda osiguranja izvoza s ciljem odobravanja novih kredita za obrtna sredstva – likvidnost.

7.

Povećanje opsega garantnog fonda za osiguranje izvoza uključivanjem i sektor turizma sa ciljem omogućavanja izdavanja garancija (polica osiguranja) za kredite bankama i HBOR-u, za dodatna sredstva likvidnosti izvoznicima i sektoru turizma.

8.

Povećanje opsega garantnog fonda za osiguranje izvoza dodatnim proširivanjem krug prihvatljivih korisnika polica osiguranja sa izvoza i turizma na gospodarske subjekte koji posredno izvoze ili su dobavljači izravnih izvoznika.

Poslovne banke – mjere podrške

9.

Mjera uvođenja Stand still-a tj. obustave  izvršenja svih mjera prisilne naplate prema svim dužnicima (pravnim ili fizičkim osobama) u razdoblju od tri mjeseca.

10.

Krediti za likvidnost i radni kapital (plaće i radni kapital izuzev obveza prema financijskim institucijama) ročnosti do tri godine.

11.

Provođenje reprograma od strane kreditnih institucija prema označenim klijentima po ubrzanom postupku bez reklasifikacije u status neispunjavanja obveza.

II. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

12.

Povećanje alokacije za financijski instrument ‘ESIF Mikro zajmovi’ za obrtna sredstva mikro i male poduzetnike (1000-25000 eura, poček 12 mjeseci, smanjenje kamata  na 0,5% – 0,75% – 1,0% ovisno o indeksu razvijenosti) koje provodi HAMAG-BICRO.

13.

Smanjenje kamatnih stopa na investicijske kredite sa 30% udjelom obrtnih sredstava ‘ESIF Mikro i Mali zajmovi’ na 0,1 %-0,25%-0,5% ovisno o indeksu razvijenosti  koje direktno provodi HAMAG-BICRO.

14.

Povećanje maksimalne stope jamstva za ‘ESIF pojedinačna jamstva’ za kredite za obrtna sredstva sa 65% na 80% glavnice kredita (iznos jamstva 150.000-1.000.000 eura)  koje provodi HAMAG-BICRO putem 17 financijskih institucija.

15.

Bezuvjetno produljenje trajanja projekta s rokom završetka u ožujku, travnju i svibnju 2020. godine, kao i obveze povrata sredstava s rokom dospijeća u ožujku, travnju i svibnju za 90 dana– za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji su u provedbi.

16.

Potvrđivanje 75% potraživanih izdataka iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija kroz Zahtjev za plaćanje, a ostalih 25% po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u predmetnoj nabavi radova/roba i/ili usluga i donošenju odluke o ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25% iznosa.

17.

Uspostava novog financijskog instrumenta „COVID-19 zajmovi“ za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike.

III. MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

18.

Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenima koronavirusom.

19.

Privremena mjera suspenzija potpora za samozapošljavanje i zapošljavanje s ciljem osiguranja dodatnih sredstava za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenima koronavirusom.

20.

Produženje trajanja mjere stalni sezonac.

21.

Osiguranje isplate minimalne plaće za osobe s invaliditetom zbog zadržavanja u zaposlenosti.

22.

Odgoda plaćanja novčane naknade za sve poslodavce obveznike kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

23.

Omogućavanje korisnicima EU potpora mogućnost privremene obustave ili odgode provedbe projekata, odgodu plaćanja povrata i uvažiti smanjeno ostvarenje planiranih indikatora na projektima uslijed objektivnih novonastalih okolnosti.

24.

Bezuvjetno produljenje trajanja projekta od tri mjeseca – za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali koji su u provedbi i sa rokom završetka u mjesecima ožujak, travanj i svibanj 2020.

25.

Potvrđivanje 75% potraživanih izdataka iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali kroz Zahtjev za plaćanje, a ostalih 25% po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u predmetnoj nabavi radova/roba i/ili usluga i donošenju odluke o ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25% iznosa.

IV. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

26.

Uvođenje dodatnog grace perioda za obvezu očuvanja radnih mjesta, a da se pritom ne gubi pravo na potporne mjere vezano za realizaciju investicijskih projekata koji se provode sukladno Zakonu o poticanju ulaganja.

27.

Mogućnost interventnog otkupa viškova u:
– stočarskoj proizvodnji, konfekcija i prerada u trajne i polutrajne prehrambene proizvode (mesne konzerve ili duboko smrzavanje i skladištenje),
– ratarskoj proizvodnji, skladištenje i prerada u polutrajne prehrambene proizvode (biljna ulja, šećeri, brašno i sl.),
– voćarstvu i povrćarstvu, skladištenje u kondicionim skladištima i prerada u polutrajne prehrambene proizvode te voćne napitke (sokovi, džem, konzervirano voće i povrće i sl.).

28.

Interventna nabava:
– dezinfekcijskih sredstava, sapuna i deterdženata za pranje, sredstava za dezinfekciju zatvorenih prostora, bolnica i drugih ustanova te zaštitne opreme za potrebe borbe protiv koronavirusa,
– ostalih proizvoda od potencijalno ugroženih industrijskih i poljoprivrednih proizvođača, te njihovo uvrštavanje u Bilancu strateških robnih zaliha.

29.

Nabava sjemenske robe za potrebe poljoprivredne proizvodnje u slučaju njenog nedostatka, a u skladu sa zahtjevom Ministarstva poljoprivrede.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) 

30.

Moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmova te Mikro i malih zajmova za ruralni razvoj do 31. prosinca 2020. te prolongat otplate/roka korištenja kredita za koje je izdano jamstvo.

31.

Uspostavljanje novog financijskog instrumenta Mikro zajam za ruralni razvoj za obrtna sredstva (brža obrada, poček, niža kamatna stopa).

32.

Kontra garancije za 50% glavnice za obrtna sredstva kredita za turizam (kamatna stopa 0,5%-0,75%-1,0%).

V. MINISTARSTVO TURIZMA

33.

Odgoda plaćanja turističke članarine za gospodarske subjekte i privatne iznajmljivače.

34.

Odgoda plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače (paušal).

35.

Ograničavanje radnog vremena ugostiteljskih objekata.

36.

Potpore za programe financiranja obrtnih sredstava i poboljšanja likvidnosti ugroženih gospodarstvenika u turizmu.

37.

Odgoda plaćanja naknade za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima.

VI. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

38.

Primjena dodatnog mehanizma fleksibilnosti između fondova za povećanje proizvodno vezanih plaćanja ili uvođenje interventnih mjera (Program za poljoprivredu) uz prethodno odobrenje Europske komisije.

39.

Pomoć sektoru poljoprivrede zbog ograničenja prometa i povećanja manipulativnih troškova (predlaganje novog programa državnih i potpora male vrijednosti).

40.

Financiranje privremene obustave ribolova uz prethodno odobrenje Europske komisije.

41.

Povećanje sredstva za potpore male vrijednosti za sektor ribolova i akvakulture.

42.

Financiranje ambalaže za proizvode ribarstva uz prethodno odobrenje Europske komisije.

43.

Odgoda roka plaćanja dospjelih obveza Hrvatskim šumama d.o.o. za drvne sortimente – prerada drva i proizvodnja namještaja.

44.

Odgoda roka izvršenja ugovornih obveza korisnicima svih investicijskih mjera Programa ruralnog razvoja.

45.

Odgoda roka izvršenja ugovornih obveza vezanih uz potpore male vrijednosti 2019. – prerada drva i proizvodnja namještaja.

46.

Uspostavljanje kreditne linije za obrtna sredstva za sektor poljoprivrede i šumarstva te prerade drva.

47.

Odgoda plaćanja zakupnine i koncesijskih naknada za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.

48.

Odgoda plaćanja naknada za koncesije i privez brodova u ribarstvu.

VII. MINISTARSTVO KULTURE

49.

Potpore samostalnim umjetnicima, samozaposlenima i fizičkim i pravnim osobama u kulturnim i kreativnim industrijama.

50.

Odgoda izvršenja obveza fizičkih i pravnih osoba u području kulture za realizaciju programa prema Ministarstvu kulture, Hrvatskom audiovizualnom centru i Zakladi Kultura nova.

51.

Priznavanje troškova organizacije odobrenih programa u kulturi otkazanih zbog epidemije koronavirusa.

52.

Osiguravanje sredstava fizičkim i pravnim osobama u području kulture za produženo razdoblje pripremnih aktivnosti za odobrene projekte u kulturi.

53.

Privremena obustava revizije statusa samostalnih umjetnika na razdoblje od šest mjeseci.

54.

Isplata sredstava fonda za poticanje pluralizma medija za 2020. godinu uz mogućnost prenamjene djela fonda na temu javnog praćenja epidemije koronavirusa.

VIII. MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

55.

Odstupanje od obveza obavljanja univerzalne usluge zbog nemogućnosti postupanja u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama.

56.

Privremena obustava naplate naknade za dozvole za izvanredni prijevoz na javnim cestama u razdoblju do 1. lipnja 2020.

57.

Izmjena propisane duljine ophodarske dionice za autoceste omogućiti obavljanje ophodnji autoceste jednom u 12 sati sve dane u tjednu (manji broj ophodnji).

58.

Privremena odgoda sezonskog povećanja cestarine za 10% za vozila IA, I i II skupine u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

59.

Privremeno produženje sezonskog „zimskog“ ENC popusta (koji prestaje 31. ožujka) do 1. lipnja 2020.

60.

Dodatni popust od 7% za vozila EURO VI za vozila III i IV skupine koja koriste ENC uz naknadno plaćanje kreditnom/naftnom karticom, tijekom godine dana.

61.

Odgoda primjene novog Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama u pogledu zahtjeva za opremanjem.

62.

Privremeno produljenje valjanosti svjedodžbi i drugih isprava u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi.

63.

Preporuka lučkim upravama za odgodu plaćanja stalnog dijela koncesijskih naknada i pristojbi za korištenje operativne obale u lukama otvorenim za javni promet.

Pročitajte više: