osiguranje

Dobrovoljno mirovinsko osiguranje

U skladu s čl.9., st.18. Zakona o porezu na dohodak premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika, uz njegov pristanak, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu, koji je registriran u skladu s propisima koji uređuju dobrovoljno mirovinsko osiguranje, do visine 500,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja, odnosno ukupno do 6.000,00 kuna godišnje smatraju se neoporezive.

Nadalje, plaćene premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja do propisane svote od 500,00 kuna mjesečno, odnosno 6.000,00 kuna godišnje priznaju se u porezno priznate izdatke samozaposlenim osobama koje su obveznici poreza na dohodak.

Pročitajte više: