Fiskalizacija

Fiskalizacija računa

Prema čl. 27.a Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisano je da ako iz bilo kojeg poslovnog razloga obveznik fiskalizacije prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, na njemu mora vidno pisati »OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN«.

Navedenu napomenu obveznici fiskalizacije su obvezni istaknuti na dokumentu (ponudi, obračunu, nalogu i sl.) izdanom prije fiskaliziranog računa, odnosno računa koji će biti naplaćen gotovinom (novčanicama, kovanicama, karticama i dr.) i po naplati fiskaliziran. Međutim kada poduzetnici daju ponude (i slične isprave), na kojima navode podatke o plaćanju, prije izdavanja računa koji neće fiskalizirati (jer je naplata npr. transakcijskim putem) nisu u obvezi isticati spomenutu napomenu.

Spomenutu napomenu obveznici fiskalizacije također trebaju staviti i na poslovne isprave za koje se u trenutku izdavanja ne zna na koji će način naplata biti obavljena. Namjera zakonodavca bila je kupcu – potrošaču kao primatelju računa olakšati raspoznavanje izdanog računa od ostalih dokumenata koji se u postupku prodaje roba ili usluga izdaju prije samog izdavanja računa.

Pročitajte više: