Izmjena Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Izmjena Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Porezna uprava objavila je da se trošak testiranja na COVID-19 kojeg poslodavac omogućuje svojim radnicima više ne smatra primitkom po osnovi nesamostalnog rada. U skladu s navedenim, trošak testiranja na COVID-19 kojeg poslodavci plaćaju za svoje radnike više se ne smatra plaćom u naravi na koju je postojala obveza obračuna javnih davanja.

Ova odredba primjenjuje se od 19. rujna 2020. godine na dalje te retroaktivna primjena nije moguća. Dakle, sva ranije plaćena testiranja poslodavci bi trebali oporezivati kao plaću u naravi radnika.

Za plaćeni trošak testiranja radnika, poslodavci ne trebaju predavati obrazac JOPPD Poreznoj upravi.

Pročitajte više: