Izmjene zakona o porezu na dodanu vrijednost koje stupaju na snagu 1. srpnja 2021.

Kao što smo pisali u prethodnim izdanjima naših poreznih novosti, ove godine stupaju na snagu nova pravila vezana za isporuku usluga i prodaju robe na daljinu fizičkim osobama iz drugih država članica EU, s učinkom od 1. srpnja 2021. godine. U nastavku donosimo usklađenja s Direktivama Vijeća EU u vezi prodaje dobara na daljinu i ukidanje oslobođenja od PDV-a pri uvozu dobara male vrijednosti:

  • ‘Mini One Stop Shop’ – MOSS
    – proširenje primjene posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge na sve usluge koje su pružene osobama koje nisu porezni obveznici. S učinkom od 1. srpnja 2021. godine, porezni obveznici koji obavljaju usluge osobama koje nisu porezni obveznici, nisu u obvezi registrirati se za potrebe PDV-a u svakoj državi članici u kojoj je mjesto oporezivanja tih usluga (tj. PDV na te usluge prijavljuju i plaćaju u državi članici prijave).
    – primjena MOSS sustava proširuje se i na prodaju dobara na daljinu unutar EU osobama koje nisu porezni obveznici, te se ukida obveza izdavanja računa za te isporuke.
    – primjenom posebnog postupka prilikom prodaje dobara na daljinu koja je omogućena elektroničnim putem, a kada se radi o dobrima uvezenim iz trećih područja ili trećih zemalja u pošiljkama čija unutarnja vrijednost nije veća od 1.135,00 HRK (150 EUR), isporučitelj će zaračunati hrvatski PDV po stopi koja se primjenjuje na ta dobra. U slučaju da se gore navedeni postupak ne primjenjuje, Hrvatska pošta i druge kurirske službe mogu primijeniti poseban postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz.
  • Prag za prodaju na daljinu zamijenjen je pragom od 77.000,00 HRK (10 000 EUR) – do praga se obračunava PDV zemlje članice isporučitelja
  • Ukida se oslobođenja od plaćanja PDV-a pri uvozu dobara iz trećih zemalja u EU za male pošiljke čija vrijednost ne prelazi 160,00 HRK (22 EUR)

Pročitajte više: