Iznajmljivači nerezidenti u RH

Iznajmljivači nerezidenti u RH

Fizičke osobe – nerezidenti koji imaju u imovini apartmane i kuće za odmor u Republici Hrvatskoj, mogu dobiti odobrenje za iznajmljivanje i u poreznom se smislu mogu smatrati iznajmljivačima. Kakav će porezni status imati u Hrvatskoj te kakav će biti porezni status pružene usluge, prvenstveno ovisi o tome jesu li državljani druge države članice EU-a ili su državljani iz trećih zemalja.

Iznajmljivači koji su državljani drugih država članica EU-a mogu u Hrvatskoj obavljati usluge smještaja bez osnivanja obrta ili trgovačkog društva u Hrvatskoj. Međutim, u skladu s člankom 90. stavkom 1. Zakona o PDV-u trebaju se registrirati za potrebe PDV-a kada uslugu pružaju izravno fizičkim osobama. Zahtjev za registriranjem za potrebe PDV-a se dostavlja hrvatskoj Poreznoj upravi najkasnije 15 dana prije početka obavljanja isporuka.

Iznajmljivači koji su državljani trećih zemalja (neovisno o tome je li uslugu pružaju fizičkoj osobi ili poreznom obvezniku), obvezni su osnovati obrt ili trgovačko društvo kao bi mogli obavljati navedenu uslugu. S obzirom  na obvezu osnivanja obrta ili trgovačkog društva u Hrvatskoj, za državljane trećih zemalja primjenjuje se prag propisan za male porezne obveznike. To znači da nemaju obvezu registracije za potrebe PDV-a dok ne ostvare isporuke u vrijednosti većoj od 300.000,00 HRK tijekom godine.

Pročitajte više: