Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2023. godinu

U Narodnim novinama br. 151/22 objavljena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba.

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2023. godinu tako iznosi 2,4% što predstavlja sniženje u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosila 2,68%.

Sukladno tome, za svrhe oporezivanja dobiti od 1. siječnja 2023. godine kamatna stopa od 2,4% smatra se:

  • najnižom oporezivom kamatnom stopom koju bi trebao obračunati poduzetnik kada daje zajmove povezanim osobama nerezidentima;
  • najvišom oporezivom kamatnom stopom koju poduzetniku na primljeni zajam obračunavaju povezane osobe nerezidenti.

Navedeno se primjenjuje i na zajmove između povezanih osoba rezidenata, ako je jedna od povezanih osoba u povlaštenom poreznom položaju.

Pročitajte više: