Nova stopa zatezne kamate

Nova stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2022. godine

U Narodnim novinama br. 75/22 objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunata za referentno razdoblje od 1. srpnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine. Navedena prosječna kamatna stopa iznosi 2,31%.

Zakonom o obveznim odnosima visina kamatne stope utvrđuje se uvećanjem navedene prosječne kamatne stope za 5 postotnih poena na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava, a u ostalim odnosima za 3 postotna poena.

U nastavku je pregled stopa zateznih kamata za drugo polugodište 2022. godine:

ODNOS STOPA ZATEZNE KAMATE
u odnosima između trgovaca i osoba javnog prava 7,31%(2,31% + 5%)
u odnosima između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava kada je osoba javnog prava dužnik novčane obveze 7,31%(2,31% – 3% + 8%)
u ostalim odnosima 5,31% (2,31% + 3%)

Pročitajte više: