Nova stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2021. godine

Hrvatska narodna banka objavila je prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunatu za referentno razdoblje od 1. srpnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine. Navedena prosječna kamatna stopa iznosi 2,61 %.

Zakonom o obveznim odnosima visina kamatne stope utvrđuje se uvećanjem navedene prosječne kamatne stope za 5 postotnih poena na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava, a u ostalim odnosima za 3 postotna poena.

U nastavku je pregled stopa zateznih kamata za drugo polugodište 2021. godine:

Odnos Stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2021
Ugovori između trgovaca 7,61 %(2,61+5 p.p.)
Ugovori između trgovaca i osoba javnog prava 7,61 %(2,61+5 p.p.)
Ostali odnosi 5,61 %(2,61+3 p.p.)

Pročitajte više: