OECD objavila nove smjernice za transferne cijene

OECD objavila revidirane Smjernice za transferne cijene za 2022.

Dana 20. siječnja 2022. Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) objavila je izdanje OECD-ovih smjernica za transferne cijene za multinacionalna poduzeća i Poreznu upravu (OECD TP Guidelines) za 2022. godinu. Nove smjernice predstavljaju internacionalni konsenzus prilikom utvrđivanja i primjene načela neovisnosti (“arm’s length principle”), te utvrđivanja tržišnosti prekograničnih transakcija između povezanih društva.

Izdanje OECD-ovih TP smjernica za 2022. tako odražava konsolidaciju brojnih izvješća proizašlih iz OECD/G20 Akcijskog plana o smanjenju vrijednosti osnovice i premještanju dobiti (BEPS), a uključuje tri revizije izdanja iz 2017.:

  • revidirane smjernice o metodi podjele dobiti (koju je odobrio OECD/Inkluzivni okvir o BEPS-u 2018.);
  • smjernice za porezne uprave o primjeni pristupa nematerijalnoj imovini čiju je vrijednost teško procijeniti (hard-to-value intangibles);
  • smjernice o transfernim cijenama za financijske transakcije usvojene u 2020.; i
  • ostale OECD smjernice o transfernim cijenama u kojima se određuje usklađivanje s ciljem povećanja konzistentnosti.

Multinacionalna poduzeća u današnjem gospodarstvu imaju sve značajniju ulogu, a transferne cijene i dalje su visoko rangirane na ljestvici obaveza poreznih uprava i poreznih obveznika. Vlade su dužne osigurati da oporeziva dobit multinacionalnih poduzeća ne bude premještena iz njihove nadležnosti te da multinacionalna poduzeća prijavljuju poreznu osnovicu u zemlji u kojoj se gospodarska aktivnost odvija. Također, treba imati na umu i porezne obveznike kojima su potrebne jasne smjernice o pravilnoj primjeni načela neovisnosti.

Detaljnije o ovoj temi možete pronaći na stranicama OECD-a.

Pročitajte više: