PDV u provođenju postupka ovrhe

Ovrhom prisilno naplaćujemo potraživanja od dužnika koji nije podmirio svoje novčane obveze prema vjerovniku. Ovrha se može provesti na dva načina: na temelju vjerodostojnih isprava i na temelju ovršnih isprava. Vjerovnik sam može izabrati predmet ovrhe, odnosno na kojoj će se imovini dužnika prisilno naplatiti potraživanje.

Vjerovnik, odnosno ovrhovoditelj prisilno naplaćuje:

  • Glavnicu duga,
  • Zatezne kamate,
  • Troškove ovršnog postupka.

Troškovi ovršnog postupka izdaci su koji su nastali prilikom angažiranja pravnih tijela, javnog bilježnika, eventualno vještaka, sav trošak u vezi ishođenja potrebne dokumentacije (poštanske usluge, klauzule pravomoćnosti…). U slučaju provođenja ovrhe nad novčanim sredstvima, u troškove ovršnog postupka spadaju i svi troškovi plaćanja naknade ovlaštenoj financijskoj instituciji.

Ovrhovoditeljevi troškovi ovršnog postupka nisu iskazani u iznosima s PDV-om, već su umanjeni za pretporez. Dakle, pretporez nije dio troška, nego je stavka koja se odbija pri obračunu poreza na dodanu vrijednost. Subjekt koji ima pravo prisilno naplatiti troškove vezane uz postupak pokretanja i provođenja ovrhe nema pravo naplatiti dužniku PDV iz računa odvjetnika, Fine, HP-a i ostalih angažiranih. No, ovrhovoditelj koji je primio uslugu angažiranih subjekata, po primljenim računima ostvaruje pravo na pretporez. To znači da mu pretporez umanjuje obvezu PDV-a prema državi, a ovisno o obračunskom razdoblju čak može ostvariti i povrat novca od države.

Ako se ipak desi situacija da je ovrhovoditelj od dužnika naplatio svotu koja uključuje PDV po toj će osnovi ostvariti izvanredan prihod. Naime, ovrha se ne provodi s ciljem ostvarivanja dodatnog prihoda već s ciljem naplate nenaplaćenog potraživanja, stoga ne smije rezultirati izvanrednim prihodom. Stoga, ako na ovaj način vjerovnik stekne prihod bez pravne osnove dužan je isplatiti dužniku prekomjerno naplaćene troškove. Vjerovnik ima pravo na naplatu troškova u vezi provođenja postupka ovrhe, ali ne smije ostvariti i dodatan prihod.

Gore navedeno vrijedi u slučajevima kada je vjerovnik u sustavu PDV-a. Subjekti koji nisu obveznici PDV-a nemaju pravo na priznavanje pretporeza. Ukoliko ovrhovoditelj nije obveznik PDV-a utoliko troškovi ovršnog postupka uključuju i PDV koji su mu naplatili svi angažirani subjekti. U tom slučaju on ima pravo teretiti dužnika za troškove postupka zajedno s uključenim porezom na dodatnu vrijednost.

Pročitajte više: