Početak 2023. godine donosi novu stopu zateznih kamata

Hrvatska narodna banka objavila je prosječnu kamatnu stopu koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja izračunatu za referentno razdoblje od 1. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023. godine. Navedena prosječna kamatna stopa iznosi 2,50 %.

Zakonom o obveznim odnosima visina kamatne stope utvrđuje se uvećanjem navedene prosječne kamatne stope za 8 postotnih poena na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava, a u ostalim odnosima za 3 postotna poena.

U nastavku je pregled stopa zateznih kamata za prvo polugodište 2023. godine:

Odnos Stopa zatezne kamate od 1.siječnja 2023.
Ugovori između trgovaca 10,50 %(2,50+8 p.p.)
Ugovori između trgovaca i osoba javnog prava 10,50 %(2,50+8 p.p.)
Ostali odnosi 5,50 %(2,50+3 p.p.)

Pročitajte više: