Potpore za očuvanje radnih mjesta - rujan - prosinac 2020. godine

Potpore za očuvanje radnih mjesta – rujan – prosinac 2020. godine

CILJ MJERE:

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti narušena gospodarska aktivnost.

CILJANJE SKUPINE POSLODAVCA:

A. POSLODAVCI IZ SEKTORA:
– Prijevoz i skladištenje;
– Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom;
– Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanje hrane i pića;
– Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije, plovnih sredstava, zračnih prijevoznih sredstava, putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima;
– Umjetnost, zabava i rekreacija;
– Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja;
– Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača; i
– Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda.

VISINA POTPORE

  • 4.000,00 HRK po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu; i
    250,00 HRK po radniku za mirovinsko osiguranje za drugi stup (MIO II

KRITERIJI ZA DOBIVANJE POTPORE

Poslodavci iz sektorskih djelatnosti moraju dokazati pad prihoda (na temelju PDV obrasca ili financijske projekcije) od najmanje 60% u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji traže potporu u odnosu na isti mjesec 2019. godine (ili veljaču 2020. godine ako posluju kraće od 12 mjeseci).

B. POSLODAVCI KOJIMA JE ONEMOGUĆEN ILI OGRANIČEN RAD SUKLADNO ODLUKAMA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE (NEOVISNO O SEKTORU)

VISINA POTPORE

Rad onemogućen u razdoblju do 14 dana:

– 4.000,00 HRK po radniku koji radi u punom radnom vremenu odnosno razmjerni dio po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu; i
– 250,00 HRK po radniku za mirovinsko osiguranje za drugi stup (MIO II)

Rad onemogućen u razdoblju dužem od 14 dana:

– 2.000,00 HRK po radniku koji radi u punom radnom vremenu odnosno razmjerni dio po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu;
– 125,00 HRK po radniku za mirovinsko osiguranje za drugi stup (MIO II)

KRITERIJI ZA DOBIVANJE POTPORE

Poslodavci kojima je onemogućen rad (neovisno o sektoru) ne moraju dokazivati pad prihoda.

CILJANE SKUPINE RADNIKA:

Radnici zaposleni kod poslodavca koji su:
– zaposleni na određeno ili neodređeno;
– građani RH,EU ili trećih zemalja;
– zaposleni na puno ili nepuno radno vrijeme;
– imaju neki od statusa (izaslani, samohrani roditelj, hrvatski branitelj, itd.);
– radnici u podružnicama predstavništva stranih tvrtki.

Isključujući:
– radnike zaposlene nakon 31. kolovoza 2020. godine;
– suvlasnike s više od 25% udjela, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl. (osim u slučaju poslodavaca s do 10 radnika, vlasnika obrta bez obzira na broj zaposlenih);
– umirovljenike;
– strane radnike kojima je istekla dozvola za boravak i rad.

ROK ZA PRIJAVU:

Za mjesec rujan: od 15. rujna do 15. listopada 2020. godine
Za mjesec listopad: od 16. listopada do 15. studenog 2020.godine
Za mjesec studeni: od 16. studenog do 15. prosinca 2020. godine
Za mjesec prosinac: od 16. prosinca do 15. siječnja 2021. godine

VAŽNO!

Poslodavac koji je tražio potporu za 50 i više radnika bit će u obvezi vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine postupi na jedan od sljedećih načina:

  1. isplati dividendu ili udjele u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojeg poreznog razdoblja;
  2. ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;
  3. dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
  4.  isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
  5. stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Pročitajte više: