Potpore za očuvanje radnih mjesta - srpanj & kolovoz 2020. godine

Potpore za očuvanje radnih mjesta – srpanj & kolovoz 2020. godine

CILJ MJERE:

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti narušena gospodarska aktivnost.

CILJANE SKUPINE POSLODAVACA:

Poslodavci iz sektora:

– Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika i to kopnom;
– Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića;
– Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti –putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima;
– Umjetnost, zabava i rekreacija;
– Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja.

CILJANE SKUPINE RADNIKA:

Radnici zaposleni kod poslodavca koji su:
– zaposleni na određeno ili neodređeno;
– građani RH,EU ili trećim zemalja;
– zaposleni na puno ili nepuno radno vrijeme;
– imaju neki od statusa (izaslani, samohrani roditelj, hrvatski branitelj, itd.);
– radnici u podružnicama predstavništva stranih tvrtki.

Isključujući:
– radnike zaposlene nakon 30. lipnja 2020. godine;
– suvlasnike s više od 25% udjela, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl. (osim u slučaju poslodavaca s do 10 radnika, vlasnika obrta bez obzira na broj zaposlenih);
– umirovljenike;
– strane radnike kojima je istekla dozvola za boravak i rad.

VISINA POTPORE:

4.000,00 HRK za mjesec srpanj i kolovoz po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu
250,00 HRK po radniku za mirovinsko osiguranje za drugi stup (MIO II)

JAVNI POZIV:

Za mjesec srpanj i kolovoz: od 8.srpnja do 31.srpnja 2020.godine
Za mjesec kolovoz: od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2020.godine

KRITERIJI ZA DOBIVANJE POTPORE:

Poslodavci moraju dokazati da su u lipnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 60% u odnosu na lipanj 2019. godine za potporu za srpanj, te pad od 60% u srpnju 2020. godine u odnosu na srpanj 2019. godine za dobivanje potpore u kolovozu:
– poslodavci koji su u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju predanih PDV obrazaca;
– poslodavci koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda (predložak je dostupan na stranicama HZZ-a).

VAŽNE INFORMACIJE:

Poslodavac koji je tražio potporu za 50 i više radnika bit će u obvezi vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine postupi na jedan od slijedećih načina:
1. isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
2. ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;
3. dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
4. isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
5. stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

 

Da saznate više o potporama  za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima epidemijom Koronavirusa kliknite ovde.

Pročitajte više: