Povrat inozemnog PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima

U praksi često susrećemo kako hrvatski porezni obveznici koji prilikom službenih putovanja koriste usluge u drugim državama članicama EU plaćaju PDV na takve usluge. Znate li da porezni obveznici imaju pravo tražiti povrat plaćenog PDV-a na troškove ostvarene u inozemstvu? Suočeni sa složenim pravilima oko povrata, jezičnom barijerom i neznanjem, čak 50% poreznih obveznika iz EU još uvijek ne traži povrate inozemnog PDV-a. U nastavku donosimo kratak pregled o uvjetima i načinu povrata inozemnog PDV-a.

POVRAT INOZEMNOG PDV-a

Člankom 74. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da porezni obveznici sa sjedištem, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u Republici Hrvatskoj mogu ostvariti povrat PDV-a iz druge države članice EU. Povrat PDV-a vrši se po osnovi različitih troškova za niz usluga kao što su hotelski smještaj, najam vozila, kotizacije za sajmove i kongrese, gorivo, cestarine, parking i slično. Svaki poduzetnik koji je obveznik PDV-a ima pravo na povrat PDV-a pod određenim uvjetima:

  • upisan je u registar poreznih obveznika za razdoblje u kojem traži povrat PDV-a;
  • ne obavlja isporuke za koje nije dopušten odbitak pretporeza; i
  • nije mali porezni obveznik u smislu Zakona o PDV-u.
NAČIN, ROKOVI I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev za povrat PDV-a iz druge države članice mora se podnijeti putem elektroničkog portala Porezne uprave Republike Hrvatske (eng. VAT refund), najkasnije do 30. rujna kalendarske godine koja slijedi nakon razdoblja povrata. Za zahtjeve izvan EU, rok za predaju zahtjeva je 30. lipanj. Zahtjev se smatra podnesenim samo ako je podnositelj popunio sve potrebne podatke za povrat PDV-a. Podnositelju zahtjeva se bez odgađanja šalje elektronička potvrda o primitku zahtjeva.

Prema članku 67., stavku 7. Zakona o PDV-u, zahtjev za povrat PDV-a koji se odnosi na razdoblje povrata kraće od jedne kalendarske godine, ali ne kraće od tri mjeseca, može se podnijeti ako iznos PDV-a za koji se traži povrat nije manji od 3.100,00 kuna.

Prema stavku 8. istog članka, zahtjev za povrat PDV-a koji se odnosi na razdoblje povrata od jedne kalendarske godine, može se podnijeti ako iznos PDV-a za koji se traži povrat nije manji od 400,00 kuna.

Po primitku zahtjeva o povratu PDV-a hrvatska Porezna uprava prosljeđuje isti Poreznoj upravi druge države članice. Porezna uprava države članice, u roku od najviše osam mjeseci od primitka zahtjeva za povrat PDV-a donosi rješenje o tome je li zahtjev odobren u cijelosti ili djelomično ili nije odobren. Ako je zahtjev za povrat PDV-a odobren, Porezna uprava izvršava povrat odobrenog iznosa najkasnije u roku od 10 radnih dana po isteku gore spomenutog roka.

POSEBNOSTI ZEMALJA IZ REGIJE

Zahtjevi za povrat PDV-a razlikuju se od države do države, ovisno o lokalnim Zakonima i regulativi. Tako pojedine države članice EU primjenjuju ograničenja kod određenih usluga poput povrata PDV-a vezanih za gorivo, smještaj u hotelima, itd. Informacije o troškovima za koje nije moguć povrat PDV-a podnositelj zahtjeva može pronaći na službenim web stranicama Poreznih uprava pojedinih država članica EU.

Za određene države povrat PDV-a je moguć samo ukoliko postoji ugovor o reciprocitetu između dvije države (potvrđena je uzajamnost na području PDV-a).

RJEŠENJE ZA POVRAT PDV-a

Poduzetnicima koji su prisutni na inozemnim tržištima, mogućnost povrata PDV-a omogućava uštedu od čak 1/5 inozemnih troškova budući da većina stopa PDV-a u europskim državama iznosi oko 20% (stope se kreću između 17 do 27%). S obzirom na posebnosti procedure povrata PDV-a, kompleksnih pravila i nedostatka internih resursa poduzetnika, kao dobra alternativa nameće se povrat inozemnog PDV-a putem specijaliziranih posrednika. Zaobiđite složena pravila i potencijalnu manjkavost oko potrebne dokumentacije te prepustite brigu  CONFIDI. Kontaktirajte naš stručni tim već danas i zatražite informativnu ponudu.

Pročitajte više: