Promjene u zakonodavstvu – što možemo očekivati u 2020.godini?

Novi krug porezne reforme donosi od sljedeće godine neke promjene u sustavu oporezivanja. Na temelju prijedloga Vlade RH u nastavku donosimo pregled najvažnijih novosti koje se očekuju.

Porez na dohodak

 • Prijedlog je da se uvedu olakšice mladima do 30 godina na sljedeći način:
 • Za osobe do 25 godina života umanjenje poreza na dohodak po osnovi nesamostalnog rada u 100% iznosu; te
 • Za osobe između 26 i 30 godina života umanjenje poreza na dohodak po osnovi nesamostalnog rada u 50% iznosu.

Navedena umanjenja moći će se koristiti do visine porezne osnovice od 360.000,00 HRK te će se isto obračunavati na godišnjoj razini.

 • Iznos minimalne neto plaće bi se trebao povećati sa 3.000,00 HRK na 3.250,00 HRK;
 • Ukida se izdavanje poreznih rješenja za paušalne obveznike poreza na dohodak;

Porez na dobit

 • Proširuje se primjena stope poreza na dobit od 12% na sve porezne obveznike koji su ostvarili ukupni prihod od 7.500.000,00 HRK. Dakle, sadašnji prag od 3.000.000,00 HRK podiže se na 7.500.000,00 HRK. Svi ostali primjenjuju stopu od 18%. Predložene izmjene NE odnose se na prijavu poreza na dobit za 2019.godinu nego se primjenjuju u trenutku podnošenja prijave poreza na dobit za 2020.godinu, odnosno za porezno razdoblje koje počinje teći od 1. siječnja 2020. godine.
 • Predloženo je da fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak po „sili zakona“ postaje obveznik poreza na dobit ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvarila ukupni primitak veći od 7.500.000,00 HRK.

Porez na dodanu vrijednost

 • Sniziti će se stopa PDV-a s 25 % na 13 % za pripremanje i usluživanje jela u ugostiteljskim objektima.
 • Jasnije i detaljnije će se propisati uvjeti za primjenu oslobođenja pri isporuci dobara unutar Europske unije – čl. 41 st.1. t. a) Zakona o PDV-u. Također se predlaže propisivanje odredbe o tome kada se ne može primijeniti oslobođenje za isporuke unutar Europske unije.

Od ostalih promjena izdvajamo sljedeće:

 • Prijedlog je da se skraćuje rok predaje porezne prijave na 30 dana nakon pokretanja stečaja, odnosno 8 dana po okončanju postupka likvidacije; i
 • Propisuje se utvrđivanje porezne obveze procjenom u slučaju nepodnošenja porezne prijave.

Konačno usvojene mjere od strane Vlade RH biti će dodatno objavljene.

 

Pročitajte više: