Rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu

Rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu

Porezna uprava objavila je obavijest o rokovima predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije za 2020. godinu. Radi još uvijek prisutnih posebnih okolnosti vezanih uz pojavu epidemije bolesti COVID-19, godišnji financijski izvještaji i ostala računovodstvena dokumentacija za poslovnu godinu koja je počela 1. siječnja 2020. ili tijekom kalendarske godine 2020., predaje se u rokovima propisanim Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima.

U skladu s navedenim, krajnji rokovi predaje godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu jesu:

Rok Opis
Najkasnije do 30. lipnja 2021. godine Dostava statističkih izvješća (bilanca, račun dobitka i gubitka, dodatni podatci), GFI–POD u FINA-u
Najkasnije do 30. lipnja 2021. godine Matično društvo prijavljuje Registru godišnjih financijskih izvještaja obvezu konsolidacije
Najkasnije do 31. kolovoza 2021. godine Dostava financijskih izvješća za javnu objavu u FINA-u
Najkasnije do 31. listopada 2021. godine  Dostava konsolidiranih financijskih izvješća za javnu objavu u FINA-u

Pročitajte više: