Saznajte što je Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1 i 2 (MSUK 1 i MSUK 2)

Sve važniju ulogu u poduzećima ima poslovna revizija i savjetovanje s obzirom na rapidne tehnološke promjene, digitalizaciju i širenje na globalna tržišta. Kako smo nebrojeno puta pisali revizija za cilj ima usklađivanje financijskih izvještaja sa zakonodavnim okvirom čime se dobiva i realna slika poslovanja.

Hrvatska revizorska komora objavila je 29. kolovoza 2022. godine prijevode međunarodnih revizijskih standarda i standarda upravljanja kvalitetom. Zakon o reviziji u članku 14. stavak 1. nalaže da ovlašteni revizori imaju obvezu stalno se usavršavati u području obavljanja revizorskih usluga.
Promjena i materijala za usavršavanje je mnogo stoga vas u nastavku upoznajemo s Međunarodnim standardom upravljanja kvalitetom 1 i 2 (MSUK 1 i MSUK 2).

MSUK 1

Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1 regulira područje upravljanja kvalitetom za društva koja obavljaju reviziju ili uvide u financijske izvještaje ili druge angažmane s izražavanjem uvjerenja ili povezane usluge.

Ako revizijsko društvo obavlja neko od navedenih angažmana tada se primjenjuje ovaj MSUK i sustav upravljanja kvalitetom koji je uspostavljen u skladu sa zahtjevima ovog MSUK-a. Iz navedenog proizlazi dosljedno obavljanje spomenutih angažmana te izdavanje primjerenog izvješća.

MSUK 1 zamjenjuje prethodni MSKK 1, a razlika je ta da MSUK 1 ima proaktivniji i sveobuhvatniji pristup. Također, naglasak je na upravljanju kvalitetom, a ne samoj na kontroli kvalitete.

MSUK 1 stupa na snagu 15. prosinca 2022. godine za revizije financijskih izvještaja koje počinju tog datuma ili nakon.

MSUK 2

Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 2 uređuje imenovanje i prihvatljivost pregledavatelja kvalitete angažmana i odgovornosti koje se odnose na obavljanje i dokumentaciju pregleda. Primjenjuje se na sve angažmane za koje je potrebno obaviti pregled kvalitete angažmana u skladu s MSUK 1. Temelji se na pretpostavci da društvo podliježe MSUK-u 1 ili nacionalnim zahtjevima koji su barem jednako toliko zahtjevni. Također, treba ga čitati zajedno s relevantnim etičkim zahtjevima.

MSUK 2 nalaže proširivanje djelokruga angažmana koji podliježu provjeri kvalitete, zatim pooštravanje uvjeta za imenovanje kontrolora kvalitete te povećanje obveze kontrolora u vezi s provođenjem.

Isto kao i MSUK 1, MSUK 2 stupa na snagu za revizije i uvide u financijske izvještaje i sve ostale angažmane s izražavanjem uvjerenja za razdoblja koja počinju 15. prosinca 2022. godine ili nakon tog datuma.

Važnost odabira kvalitetnog revizorskog društva

Pružanje snažne i neovisne revizije ključ je za jačanje povjerenja između poduzeća i dionika. Fokus revizije uvijek je na poduzeću, a individualnom prilagodbom dolazi do razvoja i održivijih poduzeća.

Provjerite naše usluge poslovnog savjetovanja i revizije.

Pročitajte više: