Temeljem usvajanja izmjena i dopuna Zakona o administrativnoj suradnji, Porezna uprava izdala je uputu o podnošenju informacija o prekograničnim poreznim aranžmanima (DAC-6).

Uputa o podnošenju informacija o prekograničnim poreznimaranžmanima (DAC-6)

Temeljem usvajanja izmjena i dopuna Zakona o administrativnoj suradnji, Porezna uprava izdala je uputu o podnošenju informacija o prekograničnim poreznim aranžmanima (DAC-6). S ciljem osiguranja učinkovite provedbe, Uputa donosi detaljna objašnjenja i praktične primjere.

Podsjećamo, kako se primjena nacionalnih odredbi Direktive 2018/822/EU (poznatije kao DAC-6) primjenjuje se od 1. srpnja 2020. godine. Cilj Direktive je da porezna tijela raspolažu sveobuhvatnim informacijama o potencijalno agresivnim poreznim aranžmanima. Obveznici izvještavanja jesu:

POSREDNICI

 1.  Organizatori – osobe koje osmišljavaju, stavljaju na tržište ili organiziraju prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje ili takav aranžman stavljaju na raspolaganje s ciljem njegove provedbe ili upravljaju njegovom provedbom;
 2.  Savjetnici – osobe koje pružaju pomoć, potporu ili savjet u pogledu osmišljavanja, stavljanja na tržište, organiziranja, stavljanja na raspolaganje s ciljem provedbe, ili upravljanja provedbom prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje. Savjetnik može dokazati da nije posrednik ako nije znao ili se u razumnoj mjeri nije moglo očekivati da zna da je bio uključen u prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje.

Porezna uprava u Uputi navodi kako definicija posrednika ne uključuje kao savjetnika osobu koja naknadno dobije saznanje o aranžmanu (revizori, savjetnici koji pripremaju studije o transfernim cijenama).

Ukoliko postoji više posrednika koji sudjeluju u aranžmanu, svi su obvezni izvještavati. Posrednik se može izuzeti od obveze izvještavanja samo ako ima dokaz da je iste informacije već podnio drugi posrednik U tom slučaju Poreznoj upravi potrebno je dostaviti dodijeljeni broj prekograničnog aranžmana.

Iznimno, posrednici nemaju obvezu izvještavanja ako se pozovu na profesionalnu tajnu (vrijedi za odvjetnike i ovlaštene porezne savjetnike). U tom slučaju, dužni su u roku od 3 dana obavijestiti druge posrednike.

POREZNI OBVEZNICI

Porezna uprava razvija aplikaciju AEOI DAC6 u okviru sustava ePorezne temeljem koje će se dostavljati podaci o prekograničnim aranžmanima koji sadržavaju barem jedno obilježje koje upozorava na rizik od izbjegavanja plaćanja poreza.

Da bi se utvrdilo podliježe li određeni aranžman prijavljivanju, potrebno je:

 • utvrditi postoji li prekogranična transakcija;
 • koje poreze zahvaća (samo direktni porezi, a isključuje PDV, carine, trošarine i doprinose);
 • potvrditi da li se transakcija nalazi unutar propisanog razdoblja za izvješćivanje (od 25.lipnja 2018. godine nadalje);
 • utvrditi da li se transakcije odvijaju između povezanih osoba (25% vlasništva); i
 • utvrditi da li smo u obvezi cjelokupnog izvještavanja ili samo podnošenja identifikacijskog broja aranžmana (u slučaju da je izvještavanje već prethodno izvršio drugi sudionik).

Rokovi izvještavanja

 • 02.2021. godine – za aranžmane iz razdoblja 25.06.2018. – 30.06.2020. godine
 • 01.2021. godine – za aranžmane iz razdoblja od 01.07.2020. – nadalje

Nakon prijelaznog razdoblja, relevantne informacije u vezi s prekograničnim aranžmanima se moraju dostaviti Poreznoj upravi u roku od 30 dana od:

 • dana nakon što je prekogranični aranžman stavljen na raspolaganje s ciljem provedbe;
 • dana nakon što je prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje spreman za provedbu; ili
 • trenutka kada je napravljen prvi korak u provedbi prekograničnog aranžmana, ovisno što nastupi ranije;
 • dana nakon što su savjetnici, izravno ili posredstvom drugih osoba, pružili potporu, pomoć ili savjet.

Prethodno naveden rok od 30 dana za dostavu informacija počinje teći 1. siječnja 2021. godine za aranžmane stavljene na raspolaganje, spremne za provedbu ili čiji je korak napravljen od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine ili vezano za koje su posrednici pružili pomoć, potporu ili savjet u istom razdoblju.

Sankcije

Temeljem Zakonskih odredba, novčanom kaznom od 2.000 do 200.000 kuna kaznit će se obveznik izvještavanja (pravna osoba) te novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 20.000 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi te novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 100.000 kuna svaka fizička osoba u slučaju nepoštivanja odredbi koje se odnose na obvezu izvještavanja.

Pročitajte više: