Utjecaj uvođenja eura na Intrastat izvještavanje u 2023.

Od 1. siječnja službena valuta u Republici Hrvatskoj postala je euro. Obveznike Intrastat izvještavanja u Hrvatskoj ne očekuju nikakve tehničke promjene u .xml shemi niti dvojno iskazivanje vrijednosti robe u Intrastat obrascima za 2023., u skladu s čl.44., st.5. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Međutim, prema metodologiji Intrastat izvještavanja, izvještajne jedinice moraju obratiti pozornost da Intrastat obrasce za određeno razdoblje popunjavaju u onoj valuti koja je za navedeno razdoblje bila na snazi:

  • podnošenje obrazaca iz 2022. godine – fakturna vrijednost robe navodi se u kunama,
  • podnošenje obrazaca iz 2023. godine – fakturna vrijednost navodi se u eurima.

Ako tijekom 2023. godine izvještajna jedinica za robu isporučenu iz drugih država članica Europske unije u Republici Hrvatskoj primi račun EU dobavljača s valutom koja se razlikuje od eura tada se za preračun fakturne vrijednosti koristi službeni srednji tečaj HNB-a za euro u odnosu na drugu valutu.

Utjecaj uvođenja eura na aplikaciju CIWS

Sučelje aplikacije CIWS, namijenjeno izvještajnim jedinicama, ostaje isto. Za razdoblje 2023. godine u polje „Fakturna vrijednost“ upisuje se cijeli broj bez decimala u eurima, a za razdoblja 2022. godine u kunama.

Nadomjesni obrasci za 2022. godinu dostavljeni tijekom 2023. godine

Do 15. travnja 2023. godine izvještajnim jedinicama bit će omogućeno slanje nadomjesnih obrazaca za prethodnu godinu. Pri slanju Intrastat izvještaja za odgovarajuće razdoblje izvještajne jedinice obavezne su primjenjivati metodološka pravila koja su vrijedila u mjesecu na koji se izvještaj odnosi.

Primjerice, ako izvještajna jedinica tijekom 2023. godine šalje Intrastat izvještaj za razdoblje 2022. godine tada je potrebno:

  • primjenjivati metodološka pravila iz 2022. godine;
  • koristiti se Kombiniranom nomenklaturom za 2022. godinu; i
  • fakturnu vrijednost robe navesti u kunama.

Ako izvještajna jedinica tijekom 2023. godine šalje Intrastat izvještaj za razdoblje iz 2023. godine tada je potrebno:

  • primjenjivati metodološka pravila iz 2023. godine;
  • koristiti se Kombiniranom nomenklaturom za 2023. godinu;
  • fakturnu vrijednost robe navesti u eurima.

Pročitajte više: