Utvrđivanje poreznih obveza za primitke ostvarene u inozemstvu

Republika Hrvatska, kao i većina država u svijetu, provodi redovne aktivnosti  po zaprimljenim podacima iz međunarodne razmjene pri čemu utvrđuje porezne obveze građana o čemu smo već pisali u jednom od naših članaka.

Dohodak rezidenta Republike Hrvatske

Kao i većina država u svijetu Republika Hrvatska primjenjuje načelo svjetskog dohotka. Što to znači? To znači da se sav dohodak rezidenata nastao u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu mora prijaviti i to bez obzira na činjenicu u kojoj je državi ostvaren. Također, važno je naglasiti kako navedeno ne znači da će biti utvrđena obveza plaćanja poreza za određeni primitak iz inozemstva već će to ovisiti o primjeni ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s određenom državom.

Međunarodna razmjena podataka

Zbog spomenute primjene načela svjetskog dohotka države članice Europske unije dogovorile su međunarodnu razmjenu podataka. Cilj je da svaka država ima određena saznanja o primicima svojih rezidenata. Republika Hrvatska kao članica Europske unije samim pristupanjem je ujedno pristupila i međunarodnoj zajednici za razmjenu podataka.

Dobrovoljna prijava

Hrvatski rezidenti pozvani su od strane Porezne uprave da prijave ostvarene primitke te tako sudjeluju u postupku utvrđivanja primitaka i moguće porezne obveze. Uvedena je mogućnost dobrovoljne prijave gdje rezidenti mogu prijaviti podatke pri čemu se oslobađaju obveze obračuna kamata i eventualnih pokretanja prekršajnih postupaka. Obveza prijave primitaka odnosi se samo na hrvatske rezidente, a ne na sve hrvatske državljane koji žive i rade u inozemstvu. Stoga je Porezna uprava pozvala hrvatske državljane koji su promijenili rezidentnost u zadnjih 6 godina da to prijave bez pravnih posljedica. Do sada je zaprimljeno oko 20.000 dobrovoljnih prijava.

Značajan dio prihoda hrvatskih rezidenata ostvaren iz inozemstva, prema podacima Poreznih uprava zaprimljenih iz drugih država, odnosi se na dohodak od dividendi, kamata, imovine i imovinskih prava.

Pogodnosti vezane uz dobrovoljnu prijavu

Porezna uprava nudi određene pogodnosti vezane uz dobrovoljnu prijavu osim onih da se zatezne kamate i prekršajne kazne neće obračunati. Svi koji podnesu dobrovoljnu prijavu imaju pogodnost obračunavanja poreznih obveza na jedan od dva moguća načina koji će rezultirati povoljnijom poreznom obvezom. Jedan se odnosi na primjenu poreznih stopa, razreda i propisa 2022. godine, a u drugom se primjenjuju porezne stope, razredi i propisi koji su bili na snazi za svaku godinu u kojoj je nastao dohodak.

Dobrovoljna prijava ima prednosti, ali i nedostatke. Naime, u 2022. godini su na snazi manje porezne stope i širi porezni razredi nego prijašnjih godina. No tako će Porezna uprava zbrojiti sveukupni dohodak odjednom, što znači da korištenje osobnog odbitka za prijašnje godine neće biti moguć. Također, sveukupni dohodak automatski podrazumijeva da više dohodaka ulazi u višu poreznu stopu.

S obzirom na sve navedeno preporučujemo da se savjetujete sa stručnjacima kako biste došli do što povoljnijeg rješenja!

Pročitajte više: