Poslovno savjetovanje i revizija

U doba digitalizacije, širenja na globalna tržišta i rapidnih tehnoloških promjena, poslovna revizija i savjetovanje igra sve važniju ulogu u svakom poduzeću. Confida pruža čvrst i ozbiljan pristup reviziji, a sve s ciljem usklađivanja financijskih izvještaja sa zakonodavnim okvirom, kao i stjecanjem realne slike poslovanja.

Objektivnost kao ključ uspješnog poslovanja

Svakom klijentu pristupamo objektivno jer vjerujemo da objektivnost postavlja temelje za kvalitetnu reviziju. Naš certificiran revizorski tim ispunjava sve uvjete za zakonsko obavljanje revizije, pružajući stručnost i nepristranost. Ključ uspješnog poslovanja svakog poduzeća leži u kvalitetnoj reviziji, koja pruža istinit uvid u financijske izvještaje poduzeća.

Revizorsko društvo bira se uzimajući u obzir stručnost i nepristranost, kao i kvalitetu usluge koju nude. Kroz cijeli proces revizije u stalnom smo kontaktu sa svim relevantnim dionicima, pružajući jasnu, transparentnu i istinitu komunikaciju. Najnovija tehnologija kroz koju radimo, globalno znanje i procesi koje poznajemo pomažu nam u kreiranju objektivnih, efikasnih i profesionalnih revizorskih mišljenja.

Financijska revizija i revizija poslovanja

Pružanjem snažne, neovisne revizije omogućavamo jačanje povjerenja između poduzeća i dionika. Fokus revizije uvijek je na poduzeću – individualnim prilagođavanjem doprinosimo razvoju boljih i održivijih poduzeća. Zahtjevi regulatora, ulagača i drugih dionika svakim danom postaju sve veći, a Confidin tim pruža rješenja kroz vrhunsku uslugu.

Financijska revizija i revizija poslovanja uključuju:

 • Predrevizijske radnje

 • Planiranje revizije

 • Razmatranje unutarnje kontrole

 • Obavljanje dokaznih tekstova

 • Izdavanje mišljenja

 • Procjena poslovanja

 • Analiziranje područja koja treba poboljšati

 • Sugeriranje određenih preporuka

Korporativno izvješćivanje

Posljednjih godina naglasak je upravo na kvaliteti izvješćivanja zbog sve većih zahtjeva dionika. Korporativno izvješćivanje sada mora sadržavati cijeli niz raznih kategorija – od financija i kvalitete upravljanja pa sve do utjecaja poduzeća na okoliš, zaposlenike i društvo. Confidin pristup neprestano se mijenja, kako bi zadovoljili sve veće standarde korporativnog izvješćivanja.

Usluge u korporativnom izvješćivanju uključuju:

 • Uvođenje novih računovodstvenih standarda

 • Spajanja, preuzimanja, složene konsolidacije

 • Procjena i ispitivanje ključnih pokazatelja uspješnosti

 • Izrada planova restrukturiranja

 • Utvrđivanje rizika korporativnog upravljanja

 • Izrada nefinancijskih, integriranih godišnjih izvješća

 • Evaluacija alokacija kupovnih cijena i plaćanja na temelju dionica

 • Financijska i računovodstvena forenzika

Revizija neprofitnih organizacija

Obvezna revizija financijskih izvještaja određenih neprofitnih organizacija pruža korisnicima transparentne informacije kao i pouzdanu sliku o načinu raspolaganja sredstvima tih organizacija. Često sredstva kojima neprofitne organizacije raspolažu dolaze iz javnih izvora te do 2015. godine nisu bili u fokusu zakonodavca. Danas, u vrijeme digitalizacije, gdje je transparentnost postala nužna, neprofitne organizacije sve češće se okreću revizorskim provjerama kako bi svi zainteresirani mogli biti sigurni da su izvještaji, kao i sredstva kojima raspolažu istiniti.

Neprofitne organizacije čiji su prihodi u prethodnoj godini veći od 10 milijuna kuna obveznici su revizije financijskih izvještaja. Neprofitne organizacije čiji su prihodi u prethodnoj godini od 3 do 10 milijuna kuna, obveznici su uvida u financijske izvještaje. Uvid u financijske izvještaje, kao i revizija financijskih izvještaja neprofitnih organizacija objavljuju se na mrežnim stranicama neprofitnih organizacija.

Revizija EU projekata

Od kad je Hrvatska pristupila Europskoj uniji otvorila su se vrata novim prilikama za sve poduzetnike. Kako bi poduzetnici bili sigurni da su im svi projekti u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima i kako ih ne bi dočekao hladan tuš, naši stručnjaci s bogatim znanjem u reviziji EU projekata ovdje su s ciljem pružanja vrhunske usluge.

Proces revizije EU projekata započinje upoznavanjem Confidinih revizora s projektom, kao i pristupom svim mjestima u kojima se projekt provodi, isporuci i rezultatima projekta. Zadatak revizora je obavljanje kontrole, gdje provjeravaju jesu li sredstva i troškovi nastali u svrhu provedbe projekta uistinu iskorišteni u samom projektu. Confidini stručnjaci provjerit će cjelokupnu dokumentaciju na temelju koje su sastavljeni financijski izvještaji projekta, provjeriti usklađenost s proračunom, ocijeniti realnost troška te će sve rezultirati revizorskim izvještajem u koji je uključeno mišljenje revizora.

Bitno je znati da reviziju EU projekata mogu provoditi isključivo samostalni revizori i revizorska društva koja imaju zaposlene ovlaštene revizore, članove Hrvatske revizorske komore.

Stupite u kontakt s našim timom i zatražite informativnu ponudu

Kontaktirajte nas