+385 1 4606 900|office@confida.hr

SEE TAX GUIDELINES 2019: Vaša međunarodni porezni vodič

NAŠA POREZNI VODIČI KREIRANI SU SA CILJEM DA PRUŽIMO LOKALNIM I INTERNACIONALNIM KOMPANIJAMA ODGOVORE NA KLJUČNA PORESKA PITANJA.

Naše sveobuhvatne poreske smijernice za svaku zemlju u jugoistočnoj  evropi odnose se na važne poreske odredbe koje se primjenjuju u poslovanju kao što su: porez na dobit i doprinose zaposlenika, doprinosi za socijalno osiguranje, transferne cijene, porez na dodanu vrijednost i ostale srodne poreske propise.

DOWNLOAD TAX NEWS PDF
2019-07-01T08:45:55+00:00 July 1st, 2019|

Leave A Comment