Nova pravila podnošenja obrasca OPZ-STAT-1 u 2019. godini

Obrazac OPZ-STAT-1 je statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima koje je uvedeno 2016. godine. Svrha obrasca jest evidentiranje i izvješćivanje o svim nenaplaćenim računima koje porezni obveznici imaju do određenog datuma. Obrazac se dostavlja elektronskim putem Poreznoj upravi  putem sustava ePorezna.

Obveznici sastavljanja OPZ-STAT-1 jesu oni porezni obveznici koji su upisani u registar obveznika PDV-a, a koji na dan sastavljanja izvješća imaju evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja po osnovi isporuke dobara i usluga.

Rok za predaju obrasca za 4. kvartal 2018. godine bio je do 20. veljače 2019. godine, a sadržavao je dospjele i nenaplaćene fakture na dan 31. prosinca 2018. godine koje ujedno nisu bile naplaćene do 31. siječnja 2019. godine.

S prvim danom nove godine promijenjena su pravila predaju obrasca OPZ-STAT-1 pa se tako obrazac neće predavati tromjesečno već jednom godišnje uz godišnju poreznu prijavu koja će se predavati 2020. godine. Dakle, sljedeći obrazac OPZ-STAT-1 predavat će se uz godišnju poreznu prijavu za 2019. godinu.

Razlikuju se i datumi predaje izvještaja ovisno o tome jeste li porezni obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit.

Obveznici poreza na dohodak izvještaj će predavati do 29. veljače 2020. za 2019. godinu. U izvještaju će biti navedeni dospjeli računi na dan 31. prosinac 2019. godine koji se nisu naplatili do dana podnošenja obrasca, odnosno do 29. veljače 2020. godine.

Obveznici poreza na dobit će izvještaj predavati do 30. travnja 2020. godine za prethodnu poslovnu godinu tj. 2019. godinu. U izvještaju će biti potrebno navesti sve dospjele račune na dan 31. prosinac 2019. godine, a koji neće biti naplaćeni na dan podnošenja izvještaja, odnosno oni računi koji neće biti naplaćeni na dan 30. travnja 2020. godine.

Sign up for a FREE Confida newsletter

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Read more: