Bespovratne potpore za poduzetnike

Bespovratne potpore za poduzetnike u 2022. godini

Nacionalni plan za oporavak i otpornost (NPOO) provodit će se u 2022. godini, a težak je otprilike 9,9 milijuna eura. Fokus bespovratnih potpora za poduzetnike iz NPOO-a svakako je digitalizacija o kojoj smo pisali nedavno, zatim inovacije i zelena transformacija. Rok za provedbu svih investicija je 31. kolovoz 2026. godine.

U nastavku donosimo pregled očekivanih natječaja za poduzetnike u 2022. godini i planirani iznos ukupno raspoloživih sredstava za pojedine natječaje.

CILJEVI I SVRHA IZNOS POTPORE
Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo Cilj navedene potpore je potaknuti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva budućim i trenutnim ekološkim zahtjevima. Ovom potporom bi se kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranjem zelenih vještina utjecalo na povećanu učinkovitost proizvodnje, kao i na stvaranje i očuvanje radnih mjesta.Potporom poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo financiraju se projekti koji doprinose kružnom gospodarstvu uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama, te dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija. Iznos bespovratnih sredstava – do 7.500.000 kn za male i srednje poduzetnike (MSP-ove) po projektnom prijedlogu, odnosno do 35.000.000 kn za srednje kapitalizirana poduzeća;Ukupna alokacija – 1.900.000.000 kn.
Komercijalizacija inovacija Cilj navedene potpore je ubrzati komercijalizaciju inovacijskih projekata za zrele projekte koji su blizu izlaska na tržište, povećanje inovativnih kapaciteta MSP-ova te povećanje izvoza inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija MSP-ova podržavajući stvaranje kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima. Iznos bespovratnih sredstava – od 760.000 kn do 5.320.000 kn po projektnom prijedlogu;Ukupna alokacija – 380.000.000 kn
Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća Cilj bespovratnih potpora za novoosnovana poduzeća je potaknuti rast novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju u pred komercijalnoj fazi kroz podršku za razvoj proizvoda, povećanje proizvodnih kapaciteta i spremnosti poduzeća za investicije. Iznos bespovratnih sredstava – do 1.000.000 kn po projektnom prijedlogu;Ukupna alokacija -141.700.000 kn.

Bespovratne potpore za jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

Bespovratne potpore za jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma također je predviđen Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, a popis poziva donosimo u nastavku:

CILJEVI I SVRHA IZNOS POTPORE
Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju Cilj poziva je poduprijeti razvoj turističke ponude i sadržaja te procesima u turističkom poslovanju prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa kod MSP i velikih poduzeća. Ova potpora uključuje ulaganja u okoliš i opremu, objekte, uvođenje kružnog gospodarstva, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, ulaganje u opremu za postizanje i povećanje higijenskih, zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, nabavu opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja kod MSP i velikih poduzeća, korištenje obnovljivih izvora energije i osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata. Ukupna alokacija – 1.020.000.000 kn
Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za zelenu tranziciju malih iznajmljivača u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu Cilj poziva je podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta iznajmljivača te njihova transformacija u obiteljske i specijalizirane vrste malih hotela koji pružaju veću razinu kvalitete smještaja. Ovom potporom financirat će se razvoj inovativnih turističkih proizvoda, povećanje standarda i kvalitete proizvoda, ulaganja u objekte, okoliš i opremu, uvođenje kružnog gospodarstva kao i u opremu za postizanje i povećanje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, procesi digitalizacije turističkog poslovanja kod mikro poduzeća te osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata. Ukupna alokacija – 50.000.000 kn
Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje aktivnosti umrežavanja u klastere te istraživanja i razvoja u poduzećima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva Cilj poziva odnosi se na istraživanje i razvoj u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva, uvođenje inovacija, razvoj turističkih proizvoda te usluga visoke dodane vrijednosti. Ovom potporom financirat će se ulaganja u prijenos tehnologije i suradnju među poduzećima, istraživačke centre i sektor visokog obrazovanja, kao i ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija kod malih, srednjih i velikih poduzeća u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma. Ukupna alokacija – 180.000.000 kn

[/fusion_table]

Digitalizacija

Vaučeri za digitalizaciju

Cilj vaučera za digitalizaciju je jačanje kapaciteta MSP-ova glede provedbe digitalizacije i početka procesa digitalne transformacije. Najavljen je za prvu polovicu 2022. godine, a financirat će se na principu vaučera ulaganja u izradu strategije digitalne transformacije, digitalni marketing, složene digitalne proizvode i usluge, digitalne vještina te kibernetičku otpornost.

  • Ukupna alokacija – 75.000.000 kn

Program vaučera za digitalizaciju obuhvaća nekoliko kategorija usluga:

KATEGORIJA VAUČERA IZNOS POTPORE
Vaučer za strategiju digitalne transformacije vještina do 76.000 kn po projektnom prijedlogu
Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina do 75.000 kn po projektnom prijedlogu
Vaučer za digitalni marketing do 75.000 kn po projektnom prijedlogu
Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga do 150.000 kn po projektnom prijedlogu
Vaučer za kibernetičku otpornost do 110.000 kn po projektnom prijedlogu

Bespovratne potpore za digitalizaciju

Cilj bespovratnih potpora za digitalizaciju je podržati digitalnu transformaciju hrvatskih poduzeća omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje. Kroz potpore poduzetnici mogu financirati nabavu opreme i softvera, edukaciju zaposlenika, troškove plaća za razdoblje u kojima zaposlenici rade na projektu, troškove vanjskih davatelja usluga, dodatne režijske troškove i ostale izdatke u poslovanju.

  • Iznos bespovratnih sredstava – do 750.000 kn po projektnom prijedlogu;
  • Ukupna alokacija – 206.000.000 kn.

Pročitajte više: