Darovi poslovnim partnerima

Poslovni partneri osobe su s kojima postoji određen poslovan odnos, ili pak osobe za koje se očekuje da će se takav odnos uspostaviti. Prigodno darivanje poslovnih partnera uobičajena je praksa u poslovanju poduzetnika. Ovi izdaci nisu u cijelosti porezno priznati, iako se radi o izdacima koji su učinjeni u poslovne svrhe s ciljem uspostavljanja što bolje poslovne suradnje. U poreznom smislu, takva vrsta darivanja smatra se reprezentacijom.

Reprezentacija

Sukladno Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost troškovi reprezentacije mogu se pojaviti kao: ugošćavanje, darovanje dobara, plaćanje odmora, sporta, rekreacije, razonode, zakupa automobila, korištenje plovilima ili zrakoplovima, korištenje kuća za odmor, ulaznice za koncert, kazalište i sportska događanja i sve slično.

Što se tiče odbitka pretporeza, isti se temeljem čl.61., st.1., Zakona o PDV-u ne može odbiti po ulaznim računima ako se odnosi na reprezentaciju.

Tako poduzetnik ne može odbiti pretporez obračunan:

  • Pri uvozu dobara (koja služe za reprezentaciju),
  • Za obavljene isporuke dobara i usluga u tuzemstvu,
  • Pri stjecanju dobara unutar EU i primljene usluge iz drugih država članica.

Budući da je riječ o trošku reprezentacije, pretporez se ne može odbiti, ali u slučaju isporuka dobara koja služe za daljnju prodaju gdje je u redovitom postupku odbijen pretporez, tada se pri isporuci obračunava porezna obveza koja povećava troškove reprezentacije.

Pokloni male vrijednosti

Člankom 136., Pravilnika o PDV-u navedeno je kako se povremeno davanje poklona pojedinačne vrijednosti do 160,00 kuna bez PDV-a, u okviru obavljanja gospodarske djelatnosti ne smatra isporukom dobara uz naknadu, što znači da ne podliježe PDV-u. Uvjet koji mora biti ispunjen jest da se pokloni ne daju istim osobama i da ne postoji pravna obveza ili obveza protuisporuke, odnosno protuusluge primatelja dobra.

Ukoliko se radi o davanju za koje postoji određena protuusluga tada se radi o isporuci uz naknadu, sukladno odredbama čl. 4. st. 1. Zakona o PDV-u. Ovo davanje ne smatra se isporukom ukoliko se istoj osobi u jednom tromjesečju ne daje više od jednog poklona.

Pokloni u svrhu promidžbe

Ako se poslovnim partnerima daju proizvodi kojima je pojedinačna vrijednost veća od 160,00 kn, a imaju oznaku „nije za prodaju“ i posebno su prilagođeni za te svrhe, troškovi tih proizvoda smatraju se troškovima promidžbe, a ne reprezentacije.

Zakon o porezu na dobit u članku 7., stavku 6., definira da se ovakvi pokloni ne smatraju reprezentacijom te na njih nema povećanja osnovice poreza na dobit.

Uzorci

Temeljem članka 11., Pravilnika o PDV-u besplatno davanje uzoraka kupcima ili potencijalnim kupcima ne smatra se isporukom dobara uz naknadu

  • ako su ta dobra obilježena kao takva i predstavljaju vrstu robe koja je rezultat poslovanja poreznog obveznika ili je povezana s obavljanjem njegove djelatnosti te
  • ako se oni daju u razumnim količinama.

Razumnim količinama smatra se ona količina koja je potrebna za procjenu uzorka koji se daje kako bi potencijalni kupac mogao nabaviti takva dobra.

Skrećemo pozornost da ovom odredbom nije ograničena vrijednost uzoraka te će trošak uzoraka uvijek biti oslobođen obračuna PDV na njihovu isporuku bez obzira na vrijednost.

Zakon o porezu na dobit u članku 7. stavak 6. definira da se proizvodi i roba iz asortimana poreznog obveznika prilagođeni za te svrhe s oznakom »nije za prodaju«, te drugi reklamni predmeti s nazivom tvrtke, proizvoda i drugog oblika reklame (čaše, pepeljare, stolnjaci, podmetači, olovke, rokovnici, upaljači, privjesci i slično) dani za uporabu u prodajnom prostoru kupca ne smatraju reprezentacijom. Ako se takvi proizvodi i roba daju potrošačima, oni se ne smatraju reprezentacijom pod uvjetom da je njihova pojedinačna vrijednost do 160,00 kuna (bez PDV-a).

Pročitajte više: