Dnevnice za službeni put u inozemstvo

Troškovi službenog puta i prava na dnevnicu u zemlji i inozemstvu, u poreznom smislu, uređeni su odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak. Kod službenih putovanja, u praksi javljaju se mnoga pitanja vezana uz utvrđivanje iznosa inozemnih i tuzemnih dnevnica. CONFIDA Croatia u današnjem članku donosi odgovore na najčešće postavljena pitanja vezana uz isplatu dnevnica za službeni put u inozemstvo.

Što se smatra služenim putovanjem u inozemstvo?

Službenim putovanjem u inozemstvo smatra se putovanje do 30 dana neprekidno i to:

  • iz Republike Hrvatske u stranu državu i obrnuto;
  • iz jedne strane države u drugu; te
  • iz jednog mjesta u drugo na teritoriju strane države.

Kako odrediti inozemne i tuzemne dnevnice?

U ukupno vrijeme trajanja službenog puta uključuje se i dio službenog puta u tuzemstvu pa se pravo na broj dnevnica utvrđuje prema ukupnom trajanju službenog puta. Zatim se ukupni broj dnevnica raspoređuje na inozemne i tuzemne dnevnice. Pravilnik o porezu na dohodak propisuje da se prvotno utvrđuje pravo na inozemnu dnevnicu, a potom na tuzemnu uzimajući u obzir ukupan broj sati/dana provedenih na službenom putu.

Od ukupnog broja sati provedenih na službenom putu prvo se utvrđuju sati za inozemnu dnevnicu, a od preostalih sati se utvrđuje pravo na tuzemnu dnevnicu. Preostali sati službenog puta u inozemstvu pribrajaju se satima provedenim u tuzemstvu, a suprotna računica nije dopuštena.

Pravo na inozemnu dnevnicu utvrđuje se prema broju sati provedenih u inozemstvu što znači da je za pola inozemne dnevnice potrebno provesti više od 8 sati u inozemstvu dok je za punu potrebno više od 12 sati.

Kada počinje obračunavanje inozemne dnevnice?

Od sata prelaska granice Republike Hrvatske u odlasku do prelaska granice u povratku obračunava se inozemna dnevnica. To vrijedi za putovanja cestovnim prometom. U slučaju korištenja zračnog prijevoza, inozemna dnevnica se obračunava dva sata prije predviđenog polijetanja iz posljednje zračne luke u Hrvatskoj do vremena slijetanja u prvu zračnu luku u Hrvatskoj. Za put brodom dnevnica se obračunava od sata polaska broda iz posljednjeg pristaništa do sata povratka u prvo pristanište u Hrvatskoj.

Kakva su pravila za putovanja kroz više zemalja?

Službena putovanja najčešće imaju jednu stranu državu kao krajnju odrednicu pa se sati putovanja obračunavaju kao dnevnica za tu državu neovisno što se putovalo kroz jednu ili više zemalja. Iznimka je kada se u nekoj od država osoba zadržala dulje od 12 sati pa se tada obračunava dnevnica za tu državu.

Klikom na gumb niže donosimo pregled visina dnevnica. 

Pročitajte više: