Donesen je paket mjera za ublažavanje rasta cijena

Zbog globalnog porasta cijena energenata stiglo je do novog vala poskupljenja u Europi. Brojni globalni poremećaji poput ruske agresije na Ukrajinu, klimatskih promjena, zatvaranje Kine zbog pandemije i snažan gospodarski rast nakon dvije godine pandemije uzrokovali su energetsku krizu i rast cijena. Došlo je do rekordnih porasta cijena nafte, plina, struje i ugljena.

Iz tih razloga donesen je paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstava od rasta cijena od strane Vlade Republike Hrvatske. U ovom članku, Confida Croatia bazirat će se na mjere vezane za gospodarstvo i poduzetništvo te ćemo istaknuti one najvažnije.

Ublažava se rast cijena električne energije 

Za sva poduzetništva ograničit će se cijene električne energije za polugodišnju potrošnju do 250.000 kWh. Navedeno će vrijediti od 1. listopada 2022. godine do 31. ožujka 2023. godine. Cijena struje tako će za sva poduzetništva iznositi 0,5295kn/kWh. Ukoliko dođe do polugodišnje potrošnje veće od 250.000 kWh cijena će iznositi 1,356210 kn/kWh dok će prosječna cijena biti 180 €/MWh.

Za javni i neprofitni sektor osigurava se jeftinija električna energija s prosječnom cijelom od 62 €/MWh, a za kućanstva to će iznositi 59 €/MWh za polugodišnju potrošnju do 2.500 kWh odnosno 88 €/MWh za polugodišnju potrošnju preko 2.500 kWh.

Mjere za ublažavanje rasta cijene plina

Za poduzeća je u pripremi rješenje na razini Europske unije gdje će Hrvatska predložiti ograničenje veleprodajnih cijena plina. Cijene plina utjecale su na proizvodnju električne energije pa je došlo do nekontroliranog porasta cijena na burzama.

Također, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, u suradnji s HAMAG – BICRO-om pokrenuo je program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike o kojem smo pisali u svibnju.

Što s cijenama toplinske energije?

Kućanstva i poduzetnike dočekala je pozitivna vijest o ograničenoj cijeni toplinske energije, odnosno nepromijenjenoj jediničnoj cijeni za sve toplinske sustave u ogrjevnoj sezoni 2022. do 2023. godine. U centralnim i zatvorenim toplinskim sustavima ne mijenja se cijena po kWh.

Potpore za prijelaz na energetski učinkovito gospodarstvo

Poduzetništva će se poticati na prijelaz na energetski učinkovita gospodarstva putem uvođenja novih energetski štedljivih tehnologija te ulaganjima u proizvodnju električne, toplinske ili rashladne energije iz obnovljivih izvora. Navedene potpore će uključivati dodjelu bespovratnih sredstava. Za mala i srednja poduzeća osigurat će se iznosi od 750.000 do 7,5 milijuna kuna, a za srednje kapitalizirana poduzeća od 2 do 35 milijuna kuna. Podnošenja projektnih prijedloga krenula su s 1. rujnom 2022. godine.

Također, Hrvatski zavod za zapošljavanje je ove godine donio Kriterij za utvrđivanje zelenih i digitalnih radnih mjesta te Priručnik za dodjelu potpora što uvelike potiče poduzetnike na društveno odgovorno poslovanje.

Doći će do poreznih rasterećenja te povećanja novčanih nagrada i naknada

U planu je donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak kojim će se povećati iznosi neoporezivih primitaka. Ovakve mjere poduzetnicima otvaraju prostor za stimulaciju zaposlenih kroz povećanje neoporezivih primitaka.

Planirane promjene povećanja iznosa neoporezivih primitaka:

  • Prigodne nagrade povećat će se s 3.000,00 kuna na 5.000,00 kuna godišnje
  • Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika s 5.000,00 kuna na 7.500,00 kuna godišnje
  • Dar djetetu do 15. godine starosti sa 600,00 kuna na 1.000 kuna godišnje
  • Dar u naravi sa 600,00 kuna na 1.000,00 kuna godišnje
  • Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika s 5.000,00 kuna na 6.000,00 kuna godišnje
  • Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe s 2,00 kn/km na 3,00 kn/km
  • Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu s 8.000,00 kuna na 10.000,00 kuna

Što će se dogoditi s kreditima?

Za poduzeća u teškoćama izložene su posebne mjere. Uz ranije spomenute mjere za ublažavanje energetske krize Hrvatska banka za obnovu i razvitak osigurala je 3,8 milijardi kuna za poduzeća koja imaju poteškoće. Naime, to uključuje subvencionirane kamatne stope od 0,5% godišnje i rokove otplate do 5 godina.

Mjere uključuju kredite za obrtna sredstva uz subvenciju kamatne stope te 3,1, milijardu kuna jamstva za kredite izvoznicima za obrtna sredstva uz subvenciju od 100% premije za jamstvo.

Uvođenje Zakona o posebnom porezu na dobit?

Do kraja godine Vlada Republike Hrvatske planira uputiti prijedlog Zakona i posebnom porezu na dobit. S ovom mjerom želi se dodatno oporezivati poduzeća koja ostvaruju značajnu razinu dobiti te čija je dobit posebno porasla u odnosu na razdoblje prije nastupa izvanrednih okolnosti.

Pročitajte više: