Pravila elektroničkog potpisa

Elektronički potpis – definicije i pravila

Dio naše svakodnevice svakako je elektronička, odnosno online komunikacija. Sve više poslova obavlja se upravo na daljinu zbog čega elektronički potpis postaje sve važnija komponenta digitalnog poslovanja i komunikacije. Elektronički potpis je potvrda autentičnosti jer osigurava pouzdanost i sigurnost u komunikaciji.

Zakon o elektroničkom potpisu propisuje sva pravila, a CONFIDA Croatia u nastavku donosi najvažnije.

Definicija

U Zakonu o električnom potpisu može se pronaći definicija samog pojma, a ona glasi:

  • „Elektronički potpis u smislu ovog Zakona je skup podataka u elektroničkom obliku koji služe za identifikaciju potpisnika i potvrdu vjerodostojnosti potpisanoga elektroničkog zapisa.“

Postoji i napredni elektronički potpis koji je:

  1. povezan isključivo s potpisnikom,
  2. nedvojbeno identificira potpisnika,
  3. nastaje korištenjem sredstva kojima potpisnik može samostalno upravljati i koja su isključivo pod nadzorom potpisnika,
  4. sadržava izravnu povezanost s podacima na koje se odnosi i to na način koji nedvojbeno omogućava uvid u bilo koju izmjenu izvornih podataka.

Takav potpis ima istu pravnu snagu i zamjenjuje vlastoručni potpis, primjerice kod potpisivanja ugovora sa zaposlenicima, potpisivanja odluke uprave, potpisivanje raznih dokumenata i slično.

Također, ovaj Zakon navodi kako se ne može odbiti prihvaćanje dokumenta samo zbog toga što je sačinjen i izdan u elektroničkom obliku s elektroničkim ili naprednim elektroničkim potpisom.

Brže i jeftinije poslovanje

S obzirom na pravno prihvaćanje elektroničkog potpisa za bilo koji upravni postupak te povezivanje uz određeni dokument elektronički potpis ima jednaku vrijednost kao vlastoručni potpis. To sa sobom donosi brže i jeftinije poslovanje te će se u budućnosti koristiti više nego sada.

Trenutno postoje određena ograničenja u primjeni te pokušaji zloupotrebe. S obzirom da se radi o digitalnom okruženju postoje rizici za zloupotrebu. No, način na koji se danas izrađuju elektronički potpisi može se smatrati pouzdanim.

Pročitajte više: