Dvojno iskazivanje cijena

Euro u Hrvatskoj – pravila dvojnog iskazivanja cijena

Pripremno razdoblje započinje 6 mjeseci prije uvođenja samog eura, a podrazumijeva i dvojno iskazivanje cijena. Što to točno znači za poslovne subjekte?

Ono što je dužnost svakog poslovnog subjekta jest utvrđivanje vlastitih potreba i procesa prilagodbe u vezi zamjene valuta te sukladno tome pravovremena priprema kako bi se što lakše suočili s neizbježnim izazovima. Pravovremena priprema tako ima za cilj neometanu i brzu zamjenu valuta, uz maksimalnu učinkovitost i minimalne poremećaje poslovanja. 

Nužan korak je procjena učinka promjene valute u euro na vlastito poslovanje. Po završetku inicijalne procjene bilo bi poželjno razraditi plan aktivnosti s određenim vremenskim okvirom.

S obzirom da će poslovni subjekti sami morati snositi trošak prilagodbe, preporuča se i vođenje evidencije troškova prilagodbe poslovanja s ciljem izračuna ukupnog troška uvođenja eura. Isto tako, veoma je važno držati se zadanih rokova i spomenutog plana aktivnosti. Jedino na taj način možete predvidjeti potencijalne poteškoće i doskočiti neprijatnim iznenađenjima.

U trećem članku iz serije članaka o euru, pobliže ćemo se dotaknuti teme dvojnog iskazivanja cijena. Tko su obveznici dvojnog iskazivanja cijena, koliko dugo će trajati dvojno iskazivanje cijena i koja su pravila postupanja?

Tko su obveznici dvojnog iskazivanja cijena?

Obveznici dvojnog iskazivanja cijena su poslovni subjekti, poslodavci, tijela javne vlasti, naručitelji, HZZO i institucije u financijskom sektoru.

Poslovni subjekti morat će cijene iskazivati dvojno. Poslodavci će morati ukupan iznos isplaćen radniku za plaću i druge isplate temeljem radnog odnosa također iskazivati dvojno. Tijela javne vlasti dužne su dvojno iskazati sve u aktima koje donose. Naručitelji će morati dvojno iskazivati iznose u ugovorima o djelu i autorsko pravnim ugovorima. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, kao i drugi subjekti, sve obavijesti o mirovinskim primanjima iskazivat će dvojno. Institucije u financijskom sektoru dvojno će iskazivati sve bitne informacije koje su najvažnije za potrošače.

Postoje i iznimke gdje nisu sve transakcije podložne dvojnom iskazivanju cijena. Naime, dvojno iskazivanje ne obuhvaća trgovačke ugovore, odnosno račune između poslovnih subjekta (B2B), interne račune unutar istog društva te razne evidencije i izvještaje koje će biti potrebno slati javnim tijelima. Također, poslovni subjekti u postupku izdavanja računa prema državnim institucijama (B2G) nemaju obvezu dvojnog iskazivanja cijena.

Koliko će trajati dvojno iskazivanje cijena?

Dvojno iskazivanje ključna je mjera za sprječavanje od neispravnog preračunavanja i neopravdanog dizanja cijena. Obveza dvojnog iskazivanja odnosi se isključivo na odnos prema potrošačima s ciljem zaštite istih. Dvojno iskazivanje je tako iskazivanje cijena robe, usluga i svih novčanih iskaza vrijednosti na način da su istovremeno istaknuti u kunama i euru, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije, sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Razlikujemo dvije vrste dvojnog iskazivanja. Dobrovoljno i obvezno iskazivanje. Dobrovoljno dvojno iskazivanje stupit će na snagu danom objave odluke Vijeća EU o fiksnom tečaju konverzije. Obvezno dvojno iskazivanje stupit će na snagu najkasnije prvog ponedjeljka u mjesecu koji slijedi nakon što prođe 30 dana od donošenja uredbe Vijeća EU.

Donošenjem uredbe Vijeća EU, između ostalog, biti će utvrđen fiksni tečaj konverzije u skladu sa čl. 140., st. 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Obvezno dvojno iskazivanje završit će protekom 12 mjeseci od dana uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske.

Gdje će i kako poslovni subjekti dvojno iskazivati cijene?

Kroz otprilike 16 mjeseci koliko će trajati razdoblje dvojnog iskazivanja cijena i ostalih novčanih vrijednosti, poslovni subjekt je dužan cijene/usluge/ostale novčane vrijednosti i fiksni tečaj konverzije iskazivati na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni.

Poslovni subjekti će tako dvojno iskazivati cijene, usluge i ostale novčane iznose:

 • u poslovnici i na prodajnom mjestu,
 • na cjeniku ako se radi o usluzi,
 • u ponudi ili ugovoru,
 • na web stranicama,
 • u oglašavanju bilo kojeg oblika,
 • prilikom sklapanja ugovora na daljinu s potrošačem,
 • i ostalih oblika iskazivanja cijena.

Dvojno iskazivanje prilikom ispostave računa potrošaču

Potrošaču mora biti ispostavljen fiskalizirani račun na kojem je dvojno iskazan ukupan iznos računa uz prikaz fiksnog tečaja konverzije. Navedeno vrijedi za poslovne subjekte, Hrvatsku banku za obnovu i razvoj, tijela javne vlasti, kreditne institucije, kreditne unije, institucije za platni promet, institucije za elektronički novac i sve druge vjerovnike sukladno propisu kojim se uređuje potrošačko kreditiranje i pružanje financijskih usluga.

Mjenjačnice nisu dužne dvojno iskazivati niti prikazivati fiksni tečaj konverzije. 

Dvojno iskazivanje prilikom isplate plaće radniku

U razdoblju dvojnog iskazivanja, svi poslodavci dužni su dvojno iskazivati:

 • ukupan iznos isplaćen radniku na platnoj listi,
 • naknadu plaće,
 • otpremnine,
 • i druga materijalna prava

koja proizlaze iz propisa, pravilnika o radu, ugovora o radu, kolektivnog ugovora i sl. uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

Od obveze dvojnog iskazivanja izuzima se putni nalog.

Dvojno iskazivanje u rješenjima o ovrsi

U ugovorima o dijelu i autorsko pravnim ugovorima, naručitelj je dužan dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen izvršitelju uz prikaz fiksnog tečaja konverzije. Navedeno vrijedi i za studentske ugovore, obavijestima o mirovinskim primanjima i rješenjima o ovrsi koje donose javni bilježnik, sud i druga tijela vlasti.

Postoje li iznimke kod dvojnog iskazivanja?

Postoje tri iznimke za situacije gdje dvojno iskazivanje nije primjenjivo iz praktičnih razloga ili bi uzrokovalo nerazmjerne troškove poslovnim subjektima. Unatoč iznimkama, pri ispostavi računa potrošaču morat će se dvojno iskazati ukupan iznos na računu po fiksnom tečaju konverzije.

 1. Poslovni subjekti koji robu prodaju na specifičan način i na specifičnim lokacijama (tržnice, štandovi, klupe, pokretna prodaja i sl)
 2. Oblici iskazivanja koji su izuzeti od obveze zbog nerazmjernih troškova koji bi nastali (fiksni paneli, samoposlužni uređaji, cijene na vagama, totemi benzinskih postaja i sl.)
 3. Situacije gdje je cijena u kunama istaknuta na robi, a ponovno tiskanje bi rezultiralo nepotrebnim i prekomjernim troškom.

Dvojno iskazivanje provodit će se u skladu sa Zakonom o uvođenju eura, Zakonom o zaštiti potrošača i Pravilnikom o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga.

U idućem članku iz serije članaka u euru, pobliže ćemo objasniti preračunavanje novčanih sredstava kod uvođenja eura.

Pročitajte više: