Godišnja porezna prijava 2021

 Godišnja porezna prijava: ostvarite pravo na povrat poreza za 2020. godinu

Rok za podnošenje ZPP-DOH obrasca u kojem možete iskoristiti svoja prava je 1. ožujak 2021. godine ukoliko želite iskoristiti porezne olakšice za donacije koje ste pružili tijekom 2020. godine u humanitarne svrhe ili želite preraspodijeliti svoj osobni odbitak za uzdržavane članove sa svojim supružnikom.

Od 2016. godine Porezna uprava po službenoj dužnosti za porezne obveznike radi automatski godišnji obračun poreza. Međutim, kako bi se ostvarila dodatna prava na umanjenje dohotka tj. priznavanje poreznih olakšica, porezni obveznici trebaju i ove godine podnijeti ZPP-DOH obrazac Poreznoj upravi i to do kraja veljače 2021. godine.

ZPP-DOH obrazac je obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku. To su prava koja nisu automatski uračunata u porezne olakšice:

  • prebivalište i boravak na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ili na području grada Vukovara;
  • vlastita invalidnost/tjelesno oštećenje;
  • uzdržavani članovi uže obitelji i/ili djeca i njihova invalidnost/tjelesno oštećenje;
  • plaćeni doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u tuzemstvu i dana darovanja;

Na istom obrascu možete zatražiti i:

  • pokretanje posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak u ime i za račun ostavitelja; i
  • uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu u tuzemni porez na dohodak.

Pročitajte više: