Godišnji odmor, blagdani, neradni dani i fond sati u 2023. godini

Pravo radnika na godišnji odmor uređeno je Zakonom o radu. Korištenje godišnjeg odmora ne predstavlja samo pravo radnika nego i obvezu poslodavca. CONFIDA Croatia donosi pregled relevantnih odredbi vezanih uz korištenje godišnjeg odmora te popis blagdana, neradnih dana i ukupni fond radnih sati u 2023. godini.

Godišnji odmor

Zakon o radu propisuje obveze kojih se poslodavac mora pridržavati, a vezano za korištenje godišnjih odmora radnika. Pravo na korištenje godišnjeg odmora, uređeno je i kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu te ugovorima o radu. Osim zakonskih i podzakonskih propisa, korištenje godišnjeg odmora propisuje i Ustav Republike Hrvatske.

Za svaku kalendarsku godinu radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna. Spomenutim podzakonskim propisima može se utvrditi i duže trajanje godišnjeg odmora od zakonski propisanog.

Radnik koji se tek zaposlio ili ima prekid između dva radna odnosa duži od osam dana, pravo na puni godišnji odmor ima nakon šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod istog poslodavca. Godišnji odmor utvrđuje se ovisno o radnikovom tjednom rasporedu radnog vremena.

Blagdani i neradni dani

Blagdani i neradni dani koji su određeni zakonom kao i privremena nesposobnost za rad te dani plaćenog dopusta ne uračunavaju se u trajanje godišnjeg odmora. U tablicama niže donosimo popis blagdana i neradnih dana te fond sati u 2023. godini.

Tablica blagdana i neradnih dana

DATUM BLAGDAN ILI NERADNI DAN
1. siječnja Nova godina
6. siječnja Sveta tri kralja
9. travnja Uskrs
10. travnja Uskrsni ponedjeljak
1. svibnja Praznik rada
30. svibnja Dan državnosti
8. lipnja Tijelovo
22. lipnja Dan antifašističke borbe
5. kolovoz Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja
15. kolovoz Velika Gospa
1. studeni Svi sveti
18. studeni Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata; Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
25. prosinca Božić
26. prosinca Sveti Stjepan

Tablica fonda sati za 2023. godinu (puno radno vrijeme)

MJESEC MJESEČNI FOND SATI RADNI SATI SATI BLAGDANA
Siječanj 176 168 8
Veljača 160 160 0
Ožujak 184 184 0
Travanj 160 152 8
Svibanj 184 168 16
Lipanj 176 160 16
Srpanj 168 168 0
Kolovoz 184 176 8
Rujan 168 168 0
Listopad 176 176 0
Studeni 176 168 8
Prosinac 168 152 16
UKUPNO 2080 2000 80

Pročitajte više: