Godišnji odmor: Ključ za ravnotežu i produktivnost

Godišnji odmor je ključan za održavanje ravnoteže između profesionalnog i privatnog života. Pravilno korištenje ovog prava omogućuje zaposlenicima da se odmore, oporave i vrate na posao svježi i motivirani. U ovom članku donosimo sve što trebate znati o pravima i obvezama vezanim uz godišnji odmor, kako biste bili informirani i iskoristili sve pogodnosti koje vam zakon omogućuje.

Značaj i pravila godišnjeg odmora – prava i obveze

Godišnji odmor je jedno od temeljnih prava svakog radnika, zajamčeno Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14 – 64/23) i člankom 56. Ustava Republike Hrvatske. Svaki zaposlenik ima pravo na plaćeni godišnji odmor, čime navedena zakonska odredba osigurava da radnici imaju dovoljno vremena za odmor i oporavak, što je ključno za njihovo zdravlje i produktivnost.

Osnovna pravila i trajanje godišnjeg odmora

Zakonom o radu propisana su minimalna prava radnika na godišnji odmor. Svaki radnik ima pravo na najmanje četiri tjedna godišnjeg odmora svake kalendarske godine. Za posebne skupine radnika, kao što su maloljetnici, osobe s invaliditetom i radnici na štetnim poslovima, minimalno trajanje godišnjeg odmora je pet tjedana.

Pravo na puni godišnji odmor

Radnik koji se prvi put zaposli, odnosno koji ima prekid između dva radna odnosa duži od osam dana, stječe pravo na puni godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog rada kod istog poslodavca. To znači da pravo na godišnji odmor nije vezano uz stvarno izvršavanje ugovorenih obveza, već uz kontinuitet radnog odnosa.

Koliko godišnjeg odmora radnik ima pravo koristiti?

Bez obzira na to ima li zaposlenik ugovor o radu na određeno ili na neodređeno vrijeme, uvijek ima pravo na godišnji odmor. Zakonom o radu određeno je minimalno pravo na godišnji odmor koje ovisi o tome koliko dana u tjednu osoba radi. Osobe koje rade 5 dana u tjednu imaju pravo na minimalno 20 dana godišnjeg odmora, dok one koje rade 6 dana u tjednu imaju pravo na 24 dana godišnjeg odmora. Zaposlenik ostvaruje pravo na puni godišnji odmor nakon 6 mjeseci neprekidnog radnog odnosa. Poslodavac je dužan osigurati da radnik iskoristi svoje pravo na godišnji odmor. Trajanje godišnjeg odmora mora biti navedeno u ugovoru o radu ili se na njega mora uputiti kroz kolektivni ugovor ili pravilnik o radu. Dakle, godišnji odmor se obračunava u radnim danima, ovisno o tome radi li radnik pet ili šest dana u tjednu.

Posebni uvjeti i odredbe

U dane godišnjeg odmora ne uračunavaju se oni dani koje zaposlenik ne bi radio da nije na godišnjem odmoru. Poslodavac može autonomno propisati dulje trajanje godišnjeg odmora od minimalno propisanog zakonom. Danima godišnjeg odmora ne smatraju se dani koje radnik inače ne bi radio, bolovanja i plaćeni dopusti. Blagdani i neradni dani koji padaju u razdoblje godišnjeg odmora također se uračunavaju u godišnji odmor ako je radnik trebao raditi na te dane.

Pravo na razmjerni godišnji odmor

Ako radnik nema pravo na puni godišnji odmor, ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora, što znači jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki mjesec rada. Poslodavac je dužan omogućiti korištenje razmjernog godišnjeg odmora ili isplatiti naknadu za neiskorišteni dio godišnjeg odmora u slučaju prestanka radnog odnosa.

Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima

Radnik može koristiti godišnji odmor u dijelovima, ali mora iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju tijekom kalendarske godine. Poslodavac i radnik mogu dogovoriti da radnik tijekom kalendarske godine koristi i manje od dva tjedna godišnjeg odmora u neprekidnom trajanju. U tom slučaju, neiskorišteni, preostali dio godišnjeg odmora može se prenijeti u sljedeću kalendarsku godinu, ali mora biti iskorišten najkasnije do 30. lipnja sljedeće godine.

Obveze poslodavca

Poslodavac je obvezan do 30. lipnja utvrditi raspored korištenja godišnjeg odmora za tekuću godinu i obavijestiti svakog radnika o rasporedu i trajanju njegovog godišnjeg odmora radnika najmanje petnaest dana prije početka korištenja godišnjeg odmora. Poslodavac može birati hoće li obavijestiti radnika usmeno ili pisanim putem. Iako zakon ne zahtijeva pisanu obavijest, preporučuje se zbog veće sigurnosti i jasnoće za obje strane. Radnik ima pravo iskoristiti jedan dan godišnjeg odmora kad god to želi, uz prethodnu obavijest poslodavcunajmanje tri dana unaprijed, osim ako kolektivnim ugovorom nije definiran drugi rok.

Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor može se isplatiti samo u slučaju prestanka ugovora o radu. Sporazum o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora bio bi ništetan prema Zakonu o radu.

Do kada radnik ima pravo iskoristiti preneseni dio godišnjeg odmora u sljedećoj godini?

Prema Zakonu o radu, radnik može prenijeti neiskorišteni dio godišnjeg odmora iz prethodne kalendarske godine u sljedeću. Međutim, taj preneseni dio mora biti iskorišten najkasnije do 30. lipnja sljedeće godine. Dakle, radnik mora započeti korištenje prenesenog dijela godišnjeg odmora dovoljno rano da ga može potpuno iskoristiti do tog roka.

Pravilno upravljanje godišnjim odmorima ključno je za održavanje ravnoteže između rada i odmora, što doprinosi zdravlju i produktivnosti zaposlenika. Poslodavci su dužni poštovati zakonske odredbe i osigurati da radnici iskoriste svoje pravo na godišnji odmor, a radnici trebaju biti svjesni svojih prava i obveza kako bi iskoristili sve pogodnosti koje im zakon omogućuje.

Za sve dodatne informacije ili savjete vezane uz prava na godišnji odmor, ali i ostalu tematiku vezanu uz financije i računovodstvo, slobodno se obratite našem timu u Confida Croatia.

Pročitajte više: