Hrvatska je potvrdila uzajamnost s Turskom na području povrata PDV-a inozemnim poreznim obveznicima

10. travnja 2023. godine Republika Hrvatska je potvrdila uzajamnost s Turskom na području povrata PDV-a inozemnim poreznim obveznicima.

Pregled država s kojima je potvrđena uzajamnost na području PDV-a inozemnim poreznim obveznicima

Republika Hrvatska je uzajamnost na području PDV-a inozemnim poreznim obveznicima potvrdila sa:

  • Švicarskom Konfederacijom – od 1. siječnja 2011. godine
  • Republikom Srbijom – od 2. svibnja 2012. godine do 7. listopada 2015. godine u ograničenom opsegu te od 8. listopada 2015. godine u punom opsegu
  • Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske – od 1. lipnja 2012. godine do 30. lipnja 2013. godine i od 1. siječnja 2021. godine
  • Republikom Turskom – od 10. travnja 2023. godine

Uzajamnost na području povrata PDV-a s Republikom Srbijom uspostavljena je u ograničenom opsegu od 2. svibnja 2012. do 7. listopada 2015. za isporuke dobara ili usluga u vezi s izlaganjem na sajmovima, a u punom opsegu uzajamnost s Republikom Srbijom uspostavljena je od 8. listopada 2015.

Ujedinjena Kraljevina je od 1. veljače 2020. prestala biti članicom Europske unije. U odnosima između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine od 1. veljače 2020. do 31. prosinca 2020. primjenjivalo se prijelazno razdoblje, u kojem su pravila i postupci za oporezivanje i carinu ostali isti kao prije. Porezni obveznici sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini su u razdoblju od 1. srpnja 2013. do 31. prosinca 2020. pravo na povrat PDV-a ostvarivali u skladu s postupkom povrata PDV-a za države članice Europske unije. Istekom prijelaznog razdoblja, od 1. siječnja 2021. povrat PDV-a koji je porezni obveznik sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini platio u Republici Hrvatskoj može se ostvariti u skladu s postupkom povrata PDV-a za treće zemlje na temelju potvrđene uzajamnosti u povratu PDV-a.

Uzajamnost na području povrata PDV-a s Republikom Turskom uspostavljena je u sljedećem opsegu: za isporuke dobara i usluga isključivo u vezi sa sudjelovanjem na sajmovima i izložbama, te s izdacima za gorivo, rezervne dijelove, korištenje autocesta, održavanje i popravke vezane uz cestovni prijevoz. Napominjemo da porezni obveznici koji obavljaju isključivo povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika povrat PDV-a ne mogu ostvariti u ovom postupku.

Pročitajte više: