revizija

Imenovanje revizorskog društva

Prema Zakonu o reviziji, obveznici revizije dužni su odabrati i imenovati revizorsko društvo najkasnije tri mjeseca prije završetka izvještajnog razdoblja na koje se zakonska revizija odnosi – dakle do 30. rujna 2019. za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu.

Poduzetnici samostalno oblikuju kriterije za odabir revizorskog društva. Obično su to cijena i očekivana kvaliteta revizije, ugled revizorskog društva i dr. Prije konačnog odabira odnosno prije oblikovanja prijedloga skupštini za odabir revizorskog društva, korisno je provjeriti da li revizorsko društvo ima važeće odobrenje za rad i da li ispunjava sve potrebne uvjete za obavljanje zakonske revizije.

Pročitajte više: