Isplata regresa u 2023. godini

Ušli smo u period ljetnih godišnjih odmora te radnici i poslodavci iz godine u godinu postavljaju isto pitanje: je li isplata regresa obavezna od strane poslodavca?

Definicija regresa

Regres je materijalno pravo radnika koje se može utvrditi na temelju akata kao što su ugovor o radu, pravilnik o radu i kolektivni ugovor koji uređuju prava radnika. Cilj regresa je pomoć pri podmirivanju većih troškova zaposlenika prilikom korištenja godišnjeg odmora.

Postoji li zakonska obveza za isplatu regresa?

Zakonska obveza za isplatu regresa zaposleniku od strane poslodavce ne postoji osim ako se poslodavac na to obvezao temeljem izvora radnog prava. Tada isplata regresa pripada njegovim obvezama.

Ako isplata regresa nije propisana na temelju akata to znači da poslodavac nije dužan isplatiti regres te spomenuto pravo zaposlenici ostvaraju temeljem volje poslodavca.

Poslodavac može regres isplatiti neoporezivo i oporezivo prema Pravilniku o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 138/20, 1/21, 102/22, 112/22, 156/22, 1/23, 3/23).

Neoporeziva isplata

Porezni propisi određuju do koje svote se regres može neoporezivo isplatiti.

Zaposleniku se neoporezivo može ukupno isplatiti do 663,62 eura godišnje za prigodne nagrade u koje se  ubraja regres, božićnica, uskrsnica i drugo za tekuće razdoblje.

Sukladno navedenom regres se može isplatiti neoporezivo:

  1. ako poslodavac isplaćuje regres fizičkoj osobi – zaposleniku s kojim ima zasnovani radni odnos na temelju ugovora o radu,
  2. ako isplaćena svota ne prelazi svotu od 663,62 eura godišnje.

Za neoporezivu isplatu poslodavac mora podnijeti izvješće o primicima porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja putem JOPPD obrasca. Spomenuto mora napraviti najkasnije do 15. u mjesecu za isplate iz prethodnog mjeseca.

Oporeziva isplata

Ako primici od prigodnih nagrada premašuju spomenuti neoporezivi iznos tada se smatraju dohotkom od nesamostalnog rada odnosno plaćom te se oporezuju. 

Isplata oporezive svote regresa može se provesti na nekoliko načina:

  1. isplaćuje se prije plaće
  2. istovremeno se isplaćuje plaća i oporezivi dio regresa
  3. prvo se isplaćuje plaća, a zatim regres.

Za oporezive isplate poslodavac Poreznoj upravi dostavlja JOPPD obrazac. Podaci na JOPPD obrascu ovise o načinu isplate oporezivog regresa.

Provjerite neoporezive isplate

CONFIDA Croatia porezni stručnjaci savjetuju poslodavcima da tijekom poreznog razdoblja provjere do kojeg iznosa su isplatili prigodne nagrade. Tim putem će saznati imaju li još prostora za dodatne neoporezive isplate svojim zaposlenicima.

Pročitajte više: