Izglasan novi zakon o strancima

Izglasan novi zakon o strancima

Hrvatski Sabor, 25.11.2020. godine izglasao je novi Zakon o strancima po kojem se više neće utvrđivati godišnja kvota za zapošljavanje stranaca, te kojim se jasnije propisuju odredbe vezane za ulazak, boravak i rad stranaca u Hrvatskoj.

ZAPOŠLJAVANJE STRANACA

Vlada prema novom zakonu više neće donositi odluku o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca, već će poslodavci biti u obvezi prije podnošenja zahtjeva za dozvolu za boravak i rad stranaca prethodno zatražiti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje provedbu testa tržišta rada. Kako bi se strancu dodijelila dozvola za boravak i rad u Hrvatskoj, test bi trebao utvrditi da nema nezaposlenih osoba u Hrvatskoj koje ispunjavaju zahtjeve poslodavca. Postupak izdavanja dozvale, uključujući i test tržišta rada trajat će najviše 30 dana.

Prema novom Zakonu uvodi se i novi institut dugotrajne vize (viza D), u slučaju da je državljaninu treće zemlje odobren privremeni boravak zbog rada, spajanja obitelji, studiranja, istraživanja i srednjoškolskog obrazovanja.

DIGITALNI NOMADI

Zakon propisuje i mogućnost reguliranja privremenog boravka takozvanim digitalnim nomadima, odnosno strancima koji obavljaju poslove digitalnim putem za inozemne poslodavce. Očekivane izmjene poreznih odredbi kao i odredbi o zdravstvenom osiguranju očekuju se do kraja ove godine. S poreznog aspekta rad digitalnih nomada ne bi trebao podlijegati oporezivanju, odnosno plaćanju poreza na dohodak. Državljaninu treće zemlje odobrit će se privremeni boravak u slučaju ispunjavanja sljedećih uvjeta:

  • dokaz svrhe privremenog boravka;
  • ima valjanu stranu putnu ispravu;
  • ima sredstva za uzdržavanje i zdravstveno osiguranje;
  • uz zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka priloži dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u RH, osim ako je upućeni radnik, odnosno student, istraživač ili osoba premještena unutar društva koja se koristi mobilnošću iz druge države članice EGP-a;
  • nema zabranu ulaska i boravka u RH ili izdano upozorenje u SIS-u u svrhu zabrane ulaska; i
  • ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

Zakon o strancima stupa na snagu od 1.siječnja 2021. godine.

Pročitajte više: