Izmjene u Intrastat sustavu

Početkom godine u Intrastat sustavu dočekale su nas značajne izmjene koje su se počele primjenjivati u svim državama članicama EU sukladno zahtjevima modernizacije Europskog statističkog sustava (ESS). Republika Hrvatska je neke od traženih zahtjeva/izmjena već uvela u hrvatski Intrastat sustav tijekom 2021., a pristup aktualnoj dokumentaciji i detaljan pregled svih izmjena možete provjeriti na stranicama državnog zavoda za statistiku i na stranicama CIWS-a kojima možete pristupiti niže.

Također, valja napomenuti da su na navedenim stranicama dostupni dokumenti vezani za Intrastat, zakonodavstvo, metodološki materijali EU-a, obavijesti, potrebne informacije, tehnički preduvjeti i Upute za izvještajne jedinice, a svi navedeni dostupni dokumenti na stranicama ažuriraju se u skladu s nastalim promjenama.

Za obveznike Intrastata je važno da pri popunjavanju Intrastat obrazaca za razdoblje SIJEČANJ 2022. na dalje primjenjuju metodološka pravila za 2022., a posebnu pažnju potrebno je posvetiti:

 • Novim šifrarnicima:
  – Vrste posla
  – Kombinirana nomenklatura za 2022.
 • Punoj primjeni podataka iz polja Intrastat obrasca za trgovinski tok OTPREME:
  – PDV ID broj kupca/primatelja robe
  – Zemlja podrijetla

koji su u RH Intrastat izvještavanje uvedeni u 2021. godini, a obaveza njihovog popunjavanja na nivou cijele EU započinje od siječnja 2022. godine.

Također, posebno bi istaknuli da se za Intrastat izvještaje iz 2022. primjenjuje NOVI excel Intrastat obrazac 4.0. kojeg možete preuzeti odmah u nastavku.

Dodatno ističemo da je Nadomjesne obrasce za 2021. u carinski Intrastat sustav moguće podnositi do 15. travnja 2022. godine.

 Pri tome, posebnu pozornost treba obratiti na slijedeće:

 • U Nadomjesnim obrascima za razdoblja iz 2021. potrebno je primjenjivati šifrarnik vrste posla za 2021. kao i Kombiniranu nomenklaturu za  odnosno sva metodološka pravila iz 2021., a za izradu Intrastat izvještaja koristi se excel Intrastat obrazac 3.0.;
 • U Intrastat obrascima (Izvorni, Nadomjesni) za razdoblja iz 2022. (siječanj 2022., veljača 2022., ožujak 2022., itd.) primjenjuje se šifrarnik vrste posla za kao i Kombinirana nomenklatura za 2022. odnosno sva metodološka pravila iz 2022., a za izradu Intrastat izvještaja koristi se excel Intrastat obrazac 4.0.

Pročitajte više: