Izmjene zakona o deviznom poslovanju

U svibnju 2021. godine izglasan je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, a prema kojem se uvode nove kontrole prijenosa i obveze prijave gotovine, koja se unosi ili iznosi iz područja EU. Zakon je stupio na snagu 3. lipnja 2021. godine.

Izmjenama su u Zakon uvedene Uredbe EU koje definiraju obvezu prijave gotovine u vrijednosti većoj od 10 000 eura ili više.  Fizičke osobe koje sa sobom nose gotovinu u vrijednosti od 10.000 eura ili više dužne su taj iznos prijaviti nadležnim tijelima države članice preko koje ulaze u Uniju ili izlaze iz Unije i staviti im ga na raspolaganje radi kontrole. Ako se gotovina u vrijednosti od 10.000 eura ili više unosi u Uniju ili iznosi iz Unije u poštanskim paketima, kurirskim pošiljkama, prtljazi bez pratnje ili kao teret u kontejnerima, nadležna tijela države članice preko koje se ta gotovina unosi ili iznosi iz Unije mogu od pošiljatelja ili od primatelja gotovine ili njihova zastupnika zahtijevati da podnesu prijavu u smislu objavljivanja unutar roka od 30 dana.

Obje se vrste prijava podnose u pisanom obliku na obrascu koji može biti predan ovlaštenoj osobi za kontrolu kretanja gotovine ili poslan elektronički.

Osim gotovog novca Zakonom se obuhvaćaju i kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima, kovanice s udjelom zlata od najmanje 90 posto, zlatne poluge itd.

Također su propisane ovlasti i obveze HNB-a i Ureda za sprječavanje pranja novca, te osobito Carinske uprave i Financijskog inspektorata, uključujući i okolnosti u kojima će Carinska uprava privremeno/trajno zadržati gotovinu i dr.

Prekršaji propisani Zakonom o deviznom poslovanju smatraju se financijskim prekršajima, a za prekršitelje su predviđene visoke novčane kazne.

Pročitajte više: