Izmjene Zakona o radu – kako organizirati home office?

Izmjene Zakona o radu – kako organizirati home office?

Kriza uzrokovana pandemijom corona virusa potakla je Vladu Republike Hrvatske na razmišljanje o izmjenama Zakona o radu s ciljem što efikasnije organizacije rada od kuće. Formalne konzultacije Vlade počet će krajem kolovoza ili početkom rujna dok detaljnije informacije oko izmjena Zakona o radu zasad nisu poznate. Međutim, jasno je da su poslodavci postojećim zakonskim rješenjem nezadovoljni budući da isto traži posebnu vrstu Ugovora o radu kojim su definirane i dodatne odredbe vezane uz rad od kuće (čl. 17. Zakona o radu). Naglašava se da su tijekom pandemije coronavirusa preporuke bile da se radi od kuće, ali istovremeno bilo je teško provesti sve mjere da se to i zakonski ostvari. Posebna pažnja skreće se na hrvatske propise na područje zaštite na radu koje ne pravi razliku u obvezama poslodavca ovisno o tome obavlja li se rad u prostoru poslodavca ili na izdvojenom mjestu rada.

Očekuje se kako će novi model na jesen omogućiti fleksibilniji način rada od kuće što bi za poslodavce značilo definiranje tzv. rada na daljinu i promjenu procedura vezanih uz zaštitu na radu, troškove rada, mjerenje radnog učinka, radno vrijeme itd. Što se tiče plaćanja troškova radnicima, očekuje se da svi troškovi koji nastanu uporabom vlastite opreme radnika te povećani troškovi za rad od kuće (trošak interneta, struje, grijanja, vode i drugi) budu neoporezivi.

Kako je home office kao oblik rada dobro prihvaćen i od poslodavaca i od radnika, očekuje se kako će se ovaj institut regulirati u radno-pravnom zakonodavstvu ne samo kao privremena opcija, već i trajna, bez potrebe zaključivanja ugovora o radu posebnog sadržaja. Uvođenjem ovakvog instituta omogućilo bi se poslodavcima da radnike učine zadovoljnijima i produktivnijima što su i pokazali rezultati raznih istraživanja svjetskih kompanija tijekom corona krize.

Pročitajte više: