Izvještavanje u ESEF formatu obavezno od siječnja 2022.

Nova obveza stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine za sva društva zavedena na burzi. Godišnje financijske izvještaje bit će obavezno izrađivati u jedinstvenom elektroničkom formatu za izvješćivanje (ESEF), a obaveza podrazumijeva označavanje financijskih izvještaja odgovarajućim XBRL oznakama koristeći Inline XBRL tehnologiju. Novu obvezu propisala je Europska komisija i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržište kapitala, a svrha primjene navedenih međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja je jamstvo visoke razine transparentnosti i usporedivosti financijskih izvještaja.

Kako Europska komisija u nadolazećem razdoblju želi ostvariti svoje ciljeve prema digitalnoj transformaciji i zelenoj tranziciji, uvođenje jedinstvenog elektroničkog formata za izvješćivanje (ESEF) za društva na burzi jedan je od prvih koraka. Iako se ESEF izvještavanje možda čini vrlo zahtjevnim, prijelaz na novi oblik izvještavanja dionicima na tržištu kapitala donijeti će mnoge koristi kao što su dostupnost strukturiranih informacija investitorima, povećanje razine transparentnosti i još mnogo toga. Ali za početak, u nastavku donosimo osnovne informacije o XBRL-u.

ŠTO JE XBRL FORMAT?

XBRL je otvoreni međunarodni standard za digitalno poslovno izvješćivanje koji kontrolira XBRL International, globalno neprofitno partnerstvo. XBRL se koristi u više od 50 zemalja diljem svijeta. Svake se godine stvaraju milijuni XBRL dokumenata koji zamjenjuju zastarjela izvješća na papiru upotrebljivijim, učinkovitijim i točnijim digitalnim ekvivalentima.

XBRL pruža jedinstven jezik za izvještavanje. Od prikaza sadržaja financijskih izvještaja ili drugih vrsta izvješća o usklađenosti, pa sve do prikaza uspješnosti poslovanja. Isto tako, s XBRL tehnologijom omogućen je lakši, brži i sigurniji prijenos podataka o izvješćivanju kroz organizacije digitalnim putem. Budući da su informacije dobro definirane, neovisne o platformi, testirane i digitalne, ovaj format omogućuje lakše korištenje, dijeljenje, analizu i dodavanje vrijednosti podacima.

KAKO XBRL FUNKCIONIRA?

XBRL funkcionira na način da poboljšava točnost i učinkovitost izvješćivanja. Omogućuje povezivanje jedinstvenih oznaka s prijavljenim podacima omogućavajući:

 • Objavljivanje izvješća s povjerenjem, dok je informacije sadržane u njima mogu analizirati i testirati
 • Osobe zadužene za provjeru i analizu informacija imaju na raspolaganju cijeli niz poslovnih i logičnih načela kako bi brže i efikasnije uočili i uklonili pogreške
 • Korisnici XBRL-a mogu prilagoditi sučelje svojim potrebama
 • Korisnici mogu biti sigurni da informacije koje su u XBRL-u odgovaraju svim unaprijed definiranim standardima izvješćivanja

Opsežne definicije i točne oznake podataka unutar XBRL-a omogućuju pripremu, validaciju, objavljivanje, razmjenu, potrošnju i analizu poslovnih informacija svih vrsta.

Informacije u izvješćima pripremljenim korištenjem standarda XBRL zamjenjive su između različitih informacijskih sustava u potpuno različitim organizacijama. To omogućuje razmjenu poslovnih informacija kroz lanac izvješćivanja. Ljudi koji žele prijaviti informacije, podijeliti informacije, objaviti informacije o izvedbi i omogućiti izravnu obradu informacija mogu se osloniti na XBRL.

TKO KORISTI XBRL?

XBRL se koristi na različite načine i za različite ciljeve, uključujući:

 • REGULATORE
  • Financijski regulatori koji zahtijevaju veliku količinu složenih informacija o uspješnosti i rizicima u vezi s institucijama koje nadziru,
  • Regulatori vrijednosnih papira i burze koji moraju analizirati uspješnost i usklađenost tvrtki i vrijednosnih papira koji kotiraju na burzi i jamčiti da su ti podaci dostupni za potrošnju i analizu po tržištima,
  • Poslovni registri odgovorni su za primanje i objavljivanje raznih korporativnih podataka koji se tiču privatnih i javnih poduzeća, uključujući godišnje financijske izvještaje,
  • Tvrtke koje moraju poreznim tijelima dostaviti financijska izvješća i druge informacije o usklađenosti kako bi se njihovi izvještaji mogli obraditi i pregledati.
 • TVRTKE
  • Tvrtke koje moraju dijeliti informacije jednom ili više od gore navedenih regulatora,
  • Poduzeća koja zahtijevaju točno kretanje informacija unutar složene organizacije,
  • Lanci opskrbe koji moraju dijeliti informacije kako bi kontrolirali rizik i pratili aktivnosti.
 • VLADU
  • Državni subjekti koji smanjuju birokraciju i pojednostavljuju proces izvješćivanja vladi usklađivanjem podataka ili konsolidiranjem obveza izvješćivanja,
  • Državne agencije koje poboljšavaju vladino izvješćivanje standardizirajući način na koji se konsolidirana ili transakcijska izvješća kreiraju, koriste unutar državnih agencija i/ili objavljuju javnosti.
 • PRUŽATELJE PODATAKA
  • specijalizirani su pružatelji podataka koji koriste javno dostupne informacije o izvedbi i riziku za razvoj usporedbi, ocjena i drugih informacijskih proizvoda s dodanom vrijednošću za druge sudionike na tržištu.
 • ANALITIČARE I INVESTITORE
  • Analitičari koji moraju razumjeti relativni rizik i učinak,
  • Investitori koji trebaju usporediti moguća ulaganja i razumjeti temeljni učinak tekućih ulaganja.
 • RAČUNOVOĐE
  • kako bi zadovoljili potrebe svojih klijenata za izvješćivanjem, te su često uključeni u kreiranje XBRL izvješća.
KOJE SU NAJVAŽNIJE ZNAČAJKE XBRL-a?

Precizne definicije – XBRL omogućuje izradu višekratnih, autoritativnih definicija, poznatih kao taksonomije, koje obuhvaćaju značenje sadržano u svim terminima izvještavanja koji se koriste u poslovnom izvješću. Regulatori, osobe koje su zadužene za računovodstvene standarde, vladine agencije i druge skupine koje trebaju jasno opisati informacije o kojima je potrebno izvijestiti stvaraju taksonomije. Isto tako, XBRL je jezik koji se može koristiti unedogled i proširivati ​​prema potrebi.

Provjerljiva poslovna pravila – XBRL omogućuje stvaranje poslovnih pravila koja ograničavaju ono što se može prijaviti. Poslovna pravila mogu biti logička ili matematička, ili oboje. Ta pravila mogu se koristiti kroz cijeli niz poslovnih procesa, a isto tako mogu spriječiti nepoželjno širenje nedovršenih informacija regulatoru ili trećoj strani. Jedna od značajke XBRL-a svakako je automatsko označavanje sumnjivog ili nekvalitetnog materijala kako bi se omogućilo brzo praćenje i ispravljanje.

Podrška na više jezika – ono što će se mnogima svidjeti svakako je podrška na više jezika. Također, mogu se dodavati i prijevodi i definicije trećih strana. To znači da je moguće prikazati različita izvješća na jeziku na kojem ona nisu pripremljena i to sve bez dodatnog truda. XBRL će to odraditi za korisnika.

OBVEZA OZNAČAVANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA XBRL OZNAKAMA

Obveza označavanja financijskih izvještaja XBRL oznakama započinje s razdobljima koja počinju od 1. siječnja 2022. godine (ili nakon tog datuma). Do navedenog razdoblja izdavatelji prikazuju bilješke uz financijske izvještaje u xHTML formatu kao sastavni dio godišnjeg izvještaja, no ne označavaju ih XBRL oznakama.

Na ESMA web stranicama dostupan je ESEF REPORTING MANUAL u kojem su dana detaljna pojašnjenja i upute na koji način izdavatelji trebaju pripremiti svoja financijska izvješća u XBRL formatu. Isto tako, tamo korisnici mogu pronaći i prijedloge za developere na koji način uključiti svoje alate kako bi XBRL izvještaji bili u skladu sa zahtjevima RTS ESEF. Valja napomenuti kako ESMA redovito ažurira ESEF priručnik obzirom na relevantna događanja na tržištu vezanih za ESEF. A za sve nedoumice budućih korisnika XBRL oznaka Confidin tim stručnjaka stoji na raspolaganju.

Pročitajte više: