kamate

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba

Sukladno čl. 14. stavku 3. Zakona o porezu na dobit, Ministarstvo financija je objavilo kamatnu stopu između povezanih osoba od 3,96% za 2019. godinu. Navedena kamatna stopa snižena je u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosila 4,55%.

Stopa od 3,96% je najmanja kamata koja bi se trebala obračunati kada obveznik poreza na dobit daje zajmove povezanim osobama – nerezidentima. Ako takve kamate nisu zaračunate (ili su zaračunate manje) tada se one (ili razlika između zaračunate manje i propisane kamatne stope) trebaju dodati u PD obrazac kao povećanje porezne osnovice. Ta kamatna stopa primjenjuje se i na primljene zajmove od povezanih osoba – nerezidenata. Ako se kamate nerezidentima plaćaju prema stopi višoj od 3,96%, razlika iznad kamata također se dodaje u PD obrazac kao povećanje porezne osnovice.

Stopa od 3,96% primjenjuje se i za zajmove između povezanih osoba rezidenata ako jedna od njih ima povlašteni porezni status (plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope ili je oslobođena od plaćanja poreza na dobit) ili ako u poreznom razdoblju ima pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja.

Pročitajte više: