kapitalni dobici

Kapitalni dobici

Raspodjela dobiti, kao i isplate dividenda i udjela u dobiti smatraju se kapitalnim dobicima te kao takvi podliježu oporezivanju, tj. pri isplati obvezan je obračun poreza na dohodak po stopi od 12% uvećan za odgovarajuću stopu prireza.

Međutim, dividende koje se isplaćuju iz dobiti ostvarene do 29. prosinca 2012. godine (osim onih ostvarenih u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004.godine) oslobođene su oporezivanja.

Isplatitelj je obvezan podnijeti JOPPD obrazac hrvatskoj Poreznoj upravi za oporezive dividende na dan isplate/sljedeći radni dan, a neoporezive isplate dužan je prijaviti do 15. idućeg mjeseca, s propisanim oznakama za takve isplate.

Ako su dividende i udjeli u dobiti iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva, porez na dohodak ne mora se obračunavati. Međutim, takvu isplatu također je obvezno prijaviti u JOPPD obrazac.

Pročitajte više: