Međunarodni standard financijskog izvještavanja – MSFI 17: Ugovori o osiguranju

MSFI 17 na snazi je za godišnja izvještajna razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2023. te zamjenjuje dosad postojeći MSFI 4 koji je bio usvojen kao „prijelazni standard“. Ranija primjena MSFI 17 je dopuštena pod uvjetom da subjekt istovremeno primjenjuje MSFI 9.

Novi standard omogućit će bolje razumijevanje rizika izloženosti osiguravatelja investitorima te financijski položaj i uspješnost osiguravatelja koji sudjeluju u procesu. Naime, MSFI 17 identificirat će kao ugovore o osiguranju, one ugovore prema kojima subjekt prihvaća značajan rizik osiguranja od druge strane (ugovaratelja police) pristajući na nadoknadu ugovaratelju police ako određeni neizvjestan budući događaj (osigurani slučaj) negativno utječe na ugovaratelja police.

Koji je utjecaj MSFI 17?

MSFI 17, kao novi računovodstveni standard osigurava bolju transparentnost podataka i usporedivost financijskog izvještavanja, kako na lokalnoj tako i na globalnoj razini. Ti podaci korisnicima financijskih izvještaja služe kao osnova za procjenu učinaka ugovora o osiguranju na financijski položaj, financijske rezultate i novčane tokove subjekta.

I tijekom i nakon prijelaza mogu se pojaviti nove računovodstvene neusklađenosti koji će biti potrebno identificirati.

Primjena MSFI 17 imat će i ključne operativne učinke poput IT razvoja, novih alata, prilagodbe postojećih računovodstvenih sustava i promjene u KPI-jevima. To također znači i veće troškove društava za osiguranja od kojih se zahtjeva razvijanje internih i vanjskih sustava za implementaciju modela.

Pročitajte više: