Minimalna osnovica za obračun doprinosa članova uprave u 2023. godini

Vlada Republike Hrvatske propisala je Uredbu kojom minimalna plaća od 1. siječnja 2023. godine iznosi 700,00 eura bruto. Ovime će minimalna plaća iznositi 51,32% prosječne bruto plaće. U odnosu na minimalnu bruto plaću u 2022. godini, početkom 2023. godine došlo je do povećanja od 77,01 eura.

Osim minimalne plaće utvrđena je i minimalna osnovica za obračun doprinosa članova uprave i izvršne direktore, a detalje pročitajte u današnjem CONFIDA Croatia članku.

Utvrđivanje plaće za članove uprave i izvršne direktore

Mjesečna osnovica, prema članku 21. stavku 2. Zakona o doprinosima, za rad u punom radnom vremenu osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva, izvršni direktor trgovačkog društva, upravitelj zadruge ili likvidator ne može biti niža od 888,67 eura. U odnosu na 2022. godinu došlo je do povećanja od 65,91 eura odnosno 8,01%.

Prema članku 4. Zakona o minimalnoj plaći, pravo na minimalnu plaću imaju svi radnici koji su zaposleni u Republici Hrvatskoj i to neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca. Iznimka se pojavljuje upravo u slučaju članova uprave, izvršnih direktora, upravitelja zadruge i likvidatora, a koji su jedini zaposleni kod poslodavca. U skladu s tim, njima se visina plaće može utvrditi u iznosu manjem od minimalne plaće. To znači da članovi uprave koji su jedini zaposlenici trgovačkog društva, mogu imati u ugovoru o radu ugovorenu manju plaću, međutim obvezne doprinose trebaju obračunati i platiti na propisanu osnovicu (888,67 eura za 2023. godinu).

Kako član uprave može biti zaposlen i na nepuno radno vrijeme, u tom se slučaju minimalna plaća i minimalna osnovica može izračunati kao omjer punog radnog vremena.

Članovi uprave koji nisu jedini zaposlenici u društvu u kojem obavljaju dužnost člana uprave, ne mogu se odreći minimalne plaće.

Ako zaposlen član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva, likvidator i upravitelj zadruge plaća doprinose na osnovicu koja je manja od propisane,  Porezna uprava istekom godine izdati će rješenje po kojem će se obračunati razlika doprinosa, prema članku 7. stavku 58. Zakona o doprinosima. Član uprave je tom slučaju samostalni obveznik plaćanja razlike doprinosa u roku od 15 dana od primitka rješenja.

Pročitajte više: