Potpora skraćivanje radnog vremena

Mjera potpore za skraćivanje radnog vremena za 2022. godinu

Hrvatski zavod za zapošljavanje u 2022. godini nastavlja isplaćivati potpore poslodavcima koji zbog poteškoća u poslovanju skraćuju radno vrijeme. Tijekom ove godine poslodavci će moći skratiti radno vrijeme do maksimalno 50 %, što znači da će se iznos potpore po radniku smanjiti s maksimalnih 4.000,00 kuna na 2.000,00 kuna.

U mjeri Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena ciljana skupina su poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost, dok neprofitne organizacije koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti mjeru.

Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati i to do najviše 50% radnih sati prema kalendaru radnog vremena. Što se tiče godišnje razine radnika i/ili poslodavca, u mjeri skraćenog radnog vremena, u prosjeku ne može biti više od 50 % godišnjeg fonda radnih sati.

Poslodavci zahtjev za potporu podnose u tekućem mjesecu za naredni mjesec. Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama zainteresirani mogu pronaći na stranicama Mjere HZZ u sekciji Dokumentacija za predaju zahtjeva. Svi poslodavci koji podnose zahtjev za Potporu, dužni su predati i Izjavu  o točnosti podataka i razlog za korištenje potpore. Valja napomenuti kako se zahtjev predaje isključivo putem web aplikacije.

Osnovni kriterij za podnošenje zahtjeva za navedenu potporu je očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme za minimalno 10% u mjesecu za koji se traži potpora.

Ukoliko je radni proces definiran po poslovnim jedinicama, utoliko se može priznati pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati i u određenoj poslovnoj jedinici. Međutim, mjera se u tom slučaju može koristiti isključivo za radnike koji obavljaju djelatnost u navedenoj poslovnoj jedinici. Minimalan pad po određenoj poslovnoj jedinci mora biti minimalno 20%. Pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati mora biti povezan s određenim privremenim poremećajima u proizvodno-poslovnom procesu. Poslodavci to mogu dokazati ostvarenim padom prihoda, odnosno primitaka za svaki mjesec za koji se potpora traži i to za najmanje 20 % u usporedbi s istim mjesecom 2019. godine.

Osim pada prihoda, odnosno primitaka, poslodavac je u usporednim razdobljima dužan dokazati i jedno od sljedećeg:

  • privremena nemogućnost ugovaranja novih poslova;
  • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad;
  • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
  • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
  • privremena nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata.

Poduzetnik tako pad prihoda, odnosno primitaka može dokazati predajom obrazaca PDV-a Poreznoj upravi. Zatim, Porezna uprava temeljem dostavljenih PDV obrazaca (na zahtjev Zavoda) dostavlja podatak o stvarnom postotku pada prihoda/primitaka za određeno razdoblje. Ostale razloge poduzetnik može dokazati putem obrazložene vjerodostojne dokumentacije koju dostavlja Zavodu svaki mjesec za koji traži potporu.

Ukoliko poslodavac posluje kraće od godine dana, treba dokazati pad prihoda, odnosno primitaka za najmanje 20 % u mjesecu za koji traži potporu u odnosu na mjesec koji prethodi mjesecu prijave temeljem predaje PDV obrasca za mjesec za koji traži potporu i za mjesec koji prethodi mjesecu prijave Poreznoj upravi.

Pročitajte više: