Nove mjere očuvanja radnih mjesta za kolovoz i rujan 2021.

Odlukom Upravnog vijeća HZZ-a, usvojene su nove mjere očuvanja radnih mjesta u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za kolovoz i rujan 2021. godine.

Mjere su namijenjene poslodavcima iz sektora smanjene gospodarske aktivnosti, a cilj im je zadržavanje radnika kojima je zbog posebnih okolnosti narušena gospodarska aktivnost.

MJERA PROGRAMA ZADRŽAVANJA RADNIKA U DJELATNOSTIMA SMANJENE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI ZA KOLOVOZ JE NAMIJENJENA POSLODAVCIMA IZ SEKTORA:

 1. Prijevoz i skladištenje – prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe
 2. Uslužne djelatnosti u vezi sa prijevozom
 3. Djelatnosti pripreme i usluživanja pića (djelatnost 56.3)
 4. Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 5. Umjetnost, zabava i rekreacija – samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 6. Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja – organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti – tvrtke za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja
 7. Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
 8. Poslodavci s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom – za područje Sisačko- moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije bez obzira na djelatnost uz dokaz pada prihoda/primitaka i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodni procesi bitno smanjeni ili onemogućeni.

Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 28. veljače 2021. godine mogu koristiti mjeru za kolovoz i to za radnike zaposlene najkasnije do 31. srpnja 2021. godine.

Kako bi ostvarili potporu, poslodavci će trebati dokazati da do zaključno 24. rujna 2021. godine 70 i više posto radnika za koje poslodavac traži potporu posjeduje EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli uvjete za dobivanje iste sukladno pravilima o izdavanju EU digitalnih COVID potvrda u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, ako 24. rujna 2021. godine manje od 70 posto radnika za koje poslodavac traži potporu posjeduje, ili su stekli uvjete za EU digitalnu COVID potvrdu, postotak potpora se odobrava sukladno postotku udjela radnika koji su stekli uvjete ili imaju EU digitalnu COVID potvrdu i to od ukupnog iznosa potpore za sve radnike za koje poslodavac traži potporu.

Tako će se isplata mjesečnih troškova plaće za kolovoz 2021. godine odobravati za zahtjeve zaprimljene od 8. rujna do zaključno 23. rujna 2021. godine.

MJERA PROGRAMA ZADRŽAVANJA RADNIKA U DJELATNOSTIMA SMANJENE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI ZA RUJAN JE NAMIJENJENA POSLODAVCIMA IZ SEKTORA:

 1. Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 2. Umjetnost, zabava i rekreacija – samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 3. Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja – organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja
 4. Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
 5. Poslodavci s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije bez obzira na djelatnost uz dokaz pada prihoda/primitaka i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodni procesi bitno smanjeni ili onemogućeni.
 6. Poslodavci kojima je djelomično i/ili u cijelosti zabranjen rad odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) stožera bez obzira na djelatnost.

Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 28. veljače 2021. godine mogu koristiti mjeru za rujan i to za radnike zaposlene najkasnije do 31. kolovoza 2021. godine.

Kako bi ostvarili potporu, poslodavci će trebati dokazati da do zaključno 25. listopada 2021. godine 70 i više posto radnika za koje poslodavac traži potporu posjeduje EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli uvjete za dobivanje iste sukladno pravilima o izdavanju EU digitalnih COVID potvrda u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, ako 25. listopada 2021. godine manje od 70 posto radnika za koje poslodavac traži potporu posjeduje, ili su stekli uvjete za EU digitalnu COVID potvrdu, postotak potpora se odobrava sukladno postotku udjela radnika koji su stekli uvjete ili imaju EU digitalnu COVID potvrdu i to od ukupnog iznosa potpore za sve radnike za koje poslodavac traži potporu.

Tako će se isplata mjesečnih troškova plaće za rujan 2021. godine odobravati za zahtjeve zaprimljene od 25. rujna do zaključno 24. listopada 2021. godine.

Nadležna tijela će u suradnji s HZZ-om razmijeniti podatke o posjedovanju EU digitalne COVID potvrde (ili stečenim uvjetima za posjedovanje) i na taj način provjeriti istinitost podataka.

Napominjemo kako Hrvatski zavod za zapošljavanje, sukladno Općoj odredbi o zaštiti podataka neće imati uvid u osobne podatke radnika, već će ih razmijeniti i obrađivati kao statističke podatke.

Hrvatski zavod za zapošljavanje će tako zaprimati samo postotak radnika s EU digitalnom COVID potvrdom, odnosno onima koji imaju stečene uvjete za istu, od nadležnih institucija.

Pročitajte više: