Nove mjere očuvanja radnih mjesta za srpanj 2021.

Odlukom Upravnog vijeća HZZ-a, usvojene su nove mjere očuvanja radnih mjesta u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za srpanj 2021.

Mjere su namijenjene poslodavcima iz sektora smanjene gospodarske aktivnosti, a cilj im je zadržavanje radnika kojima je zbog posebnih okolnosti narušena gospodarska aktivnost.

Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 28. veljače 2021. godine mogu koristiti mjeru za srpanj i to za radnike zaposlene najkasnije do 30. lipnja 2021. godine.

Zahtjevi za potporu za srpanj zaprimat će se od 26. srpnja 2021. godine do zaključno 25. kolovoza 2021. godine.

Kako bi ostvarili potporu, poslodavci će trebati dokazati da do zaključno 25. kolovoza 2021. godine 70 i više posto radnika za koje poslodavac traži potporu posjeduje EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli uvjete za dobivanje iste sukladno pravilima o izdavanju EU digitalnih COVID potvrda u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, ako 25. kolovoza 2021. godine manje od 70 posto radnika za koje poslodavac traži potporu posjeduje, ili su stekli uvjete za EU digitalnu COVID potvrdu, postotak potpora se odobrava sukladno postotku udjela radnika koji su stekli uvjete ili imaju EU digitalnu COVID potvrdu i to od ukupnog iznosa potpore za sve radnike za koje poslodavac traži potporu.

Poslodavac može ostvariti potpore proporcionalno, odnosno jednako postotku udjela EU COVID potvrda od ukupnog iznosa potvrde za manje od 70 posto COVID potvrda.

Nadležna tijela će u suradnji s HZZ-om razmijeniti podatke o posjedovanju EU digitalne COVID potvrde (ili stečenim uvjetima za posjedovanje) i na taj način provjeriti istinitost podataka.

Napominjemo kako Hrvatski zavod za zapošljavanje, sukladno Općoj odredbi o zaštiti podataka neće imati uvid u osobne podatke radnika, već će ih razmijeniti i obrađivati kao statističke podatke.

Hrvatski zavod za zapošljavanje će tako zaprimati samo postotak radnika s EU digitalnom COVID potvrdom, odnosno onima koji imaju stečene uvjete za istu, od nadležnih institucija.

Kako bi ostvarili potporu poslodavci će trebati dostaviti dokaz o padu prihoda/primitaka u propisanim usporednim razdobljima.

Izuzetak su poslodavci s područja Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije koji su pogođeni potresom pa tako ne moraju dokazivati da su imali pad prihoda/primitaka, već će kod podnošenja zahtjeva izjaviti pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su nastupile okolnosti iz kriterija za dobivanje potpore.

Pročitajte više: