Mogućnosti rada za više poslodavaca ili na nepuno radno vrijeme

Prilikom zapošljavanja, obje strane postavljaju uvjete rada i očekivanja od zaposlenja te se prilikom potpisivanja ugovora očekuje pridržavanje svih stavki. Pogledajmo situaciju obje strane priče – i poslodavaca i zaposlenika kada je riječ o radu na nepuno radno vrijeme.

Rad na nepuno radno vrijeme

U Zakonu o radu, članak 62. nepuno radno vrijeme definira kao svako radno vrijeme kraće od punog radnog vremena. Dalje je pojašnjeno kako radnik ne može kod više poslodavaca raditi s ukupnim radnim vremenom dužim od 40 sati tjedno.

Prava i uvjeti

Kao i puno radno vrijeme, rad na nepuno radno vrijeme ima jasno definirana prava i uvjete rada koji služe za zaštitu pojedinca i poslodavca.

Počnimo onda s pozitivnom stranom; po dogovoru s poslodavcem i količinom posla, moguće je zaposliti se kod više poslodavaca što pridonosi boljoj financijskoj stabilnosti. Situacija zaposlenja na nepuno radno vrijeme česta je kod studenata jer im odgovara fleksibilnim radnim vremenom kako bi mogli zarađivati tijekom studija što znatno olakšava životne uvjete.

Dodatna pozitivna strana jesu jasno definirana prava i uvjeti rada u ugovoru, ali i u Zakonu o radu. Tu se nalaze stavke poput određenog godišnjeg odmora i pauza tijekom dana. Osigurano je kako radnici na puno i nepuno radno vrijeme imaju jednaka prava stjecanja godišnjeg odmora te ukoliko se radi o radu kod više poslodavaca, pojedinac ima prednost odluke uzimanja godišnjeg odmora bez prethodno definiranog dogovora.

Jasne su i odredbe za dodjeljivanje otpremnine koju radnik zaslužuje nakon dvije godine neprekinutog rada, uvjetovano da otpust nije uzrokovan ponašanjem radnika. Kompenzacija je definirana ne manjom od trećine prosječne mjesečne plaće tri mjeseca prije prestanka rada i ne većom od šest prosječnih mjesečnih plaća koje su postignute tri mjeseca prije prestanka rada.

Rad kod više poslodavaca – dopunski rad

Ono što je dodatno definirano u Zakonu o radu jest mogućnosti pojedinca za rad kod više poslodavaca. Ukoliko radnik radi 40 sati tjedno, ima mogućnost raditi dodatnih 8 sati tjedno na drugom ugovoru na nepuno radno vrijeme.

Tijekom sklapanja takvog ugovora, postoji obveza javljanja trenutnom poslodavcu te potpisivanje suglasnosti istog. Ukoliko dođe do prekršaja to jest ne obavješćivanja, postoje sankcije za pojedinca kao i pravo poslodavca na otpust.

U Zakonu se dalje navodi pravo na plaću i druga materijalna prava te zakonske obveze poslodavca i pojedinca kao i prekršajne sankcije za iste gdje iznos kazni može biti između 61.000,00 i 100.000,00 kuna.

Pročitajte više: